W 2010 roku rolników, którzy nie przestrzegali wymogów ukarano kwotą pomniejszenia płatności bezpośrednich w wysokości 2 697 351,73 zł,

W Polsce stosuje się także przepisy umożliwiające odstąpienie od pomniejszenia płatności ze względu na nieprzestrzeganie norm i wymogów, jeżeli kwota pomniejszenia nie przekracza 100 euro. Kwota odstąpionych pomniejszeń wyniosła: 1 908 362,57 zł.

W roku 2010 kontrole na miejscu w zakresie przestrzegania zasad dobrej kultury rolnej oraz wymogów wzajemnej zgodności - cross compliance - były przeprowadzone w gospodarstwach 55 495 rolników.

W roku 2010 niezgodności stwierdzono w przypadku 16 001 rolników. Ustalono procent zmniejszenia płatności na poziomie: 1 proc. dla 6 595 rolników, 3 proc. dla 6 579 rolników, 5 proc. dla  670 rolników, 15 proc. dla 1 943 rolników, 20 proc. i więcej dla 130 rolników.

Zgodnie z przepisami ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za przeprowadzanie kontroli w zakresie dobrej kultury rolnej oraz wymogów z obszarów: środowisko, zdrowie publiczne w zakresie produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zdrowie roślin odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast kontrole w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zdrowia publicznego w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia zwierząt, zgłaszanie chorób zakaźnych zwierząt są wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Na podstawie raportu z kontroli na miejscu określony jest proc. pomniejszenia płatności. Co do zasady w przypadku stwierdzenia niezgodności stosuje się obniżkę płatności w wysokości 3 proc. (może ulec obniżeniu do 1 proc. lub zwiększeniu do 5 proc.), w przypadku stwierdzenia powtarzalności obniżka płatności może wynosić 15 proc., a w przypadku celowego działania rolnika ponad 20 proc.