Rokiem bazowym dla porównań był 2008. W gospodarstwach, które skorzystały z programu, w 2009 r. odnotowano wzrost wartości dodanej brutto o 0,3 proc., natomiast w 2010 aż o 34 proc. Gospodarstwa, które nie były beneficjentami programu, w 2009 miały spadek tej wartości o 0,5 proc., a w 2010 - wzrost o 27,7 proc.

Jak ustalili autorzy ekspertyzy, wzrost wartości dodanej brutto w znacznej mierze nastąpił w wyniku wzrostu wartości produkcji w gospodarstwach. Na wzrost produkcji prawdopodobnie korzystnie wpłynęły inwestycje przeprowadzone w ramach działania 121, które polegały głównie na zakupie maszyn i urządzeń. Poprawa parku maszynowego wpłynęła korzystnie na polepszenie jakości i wzrost plonów płodów rolnych, być może poprzez poprawę organizacji pracy w gospodarstwach. Już w drugim roku po otrzymaniu dofinansowania do przeprowadzonych przez gospodarstwa inwestycji, nastąpiły pierwsze ich wymierne efekty.

Ponadto u beneficjentów działania spodziewany jest wzrost wartości dodanej brutto w 2013 roku o 12,8 proc. w stosunku do okresu bazowego (średnia z lat 2008-2010), spowodowany większym saldem dopłat i podatków (o blisko 32,2 proc.).