• Większe wsparcie dla rolnictwa to m.in. dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, brak konieczności zbywania gospodarstwa przy przejściu na emeryturę, nowy system ubezpieczeń upraw, ryczałt na budowę zbiornika retencyjnego, bezpłatna przestrzeń targowa w miastach, odbudowa polskiego przetwórstwa oraz walka z ASF.
  • Płatność redystrybucyjna oraz uzupełniająca płatność podstawowa pozwolą na podniesienia dopłat bezpośrednich od 2022 r. dla małych i średnich gospodarstw.
  • Polski Ład dla polskiej wsi będzie finansowany także z pieniędzy zapisanych w Krajowym Programie Odbudowy, a te będą pochodziły w budżetu Unii Europejskiej.

Podczas konwencji partyjnej w Przysusze program dla wsi ogłosili wspólnie Mateusz Morawiecki, premier RP, Grzegorz Puda, minister rolnictwa i Jarosław Kaczyński, wicepremier i szef Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy mówili o potrzebie natychmiastowego wsparcia gospodarstw rolnych, które będzie realizował rząd. Powstały stałe mechanizmy, które poprawią dochody rolników i mieszkańców wsi.

Teraz Grzegorz Puda, minister rolnictwa podaje daty, od kiedy poszczególne sprawy będą realizowane.

– Polski Ład dla polskiej wsi to siedem spraw dla polskiej wsi – podkreślił Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Płatności bezpośrednie na średnim poziomie przekraczającym średnią UE

Szef resortu rolnictwa podał daty od kiedy te sprawy będą wdrażane w życie.

Pierwsza z nich dotyczy płatności bezpośrednich. – Dzięki utrzymaniu płatności redystrybucyjnej oraz przywróceniu od 2022 r. uzupełniającej płatności podstawowej finansowanej z budżetu krajowego  w wysokości 400 mln zł. (płatność została wycofana w 2014 r.), rolnicy posiadający gospodarstwa o wielkości od 3 do 30 ha użytków rolnych (grupa gospodarstw o najniższych dochodach) uzyskają płatności bezpośrednie na średnim poziomie przekraczającym średnią UE. Od 2023 r., dzięki utrzymaniu wprowadzonego od 2022 r. wsparcia krajowego oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną i rozszerzeniu jej zakresu, średni poziom wsparcia na hektar będzie wyższy od przeciętnej unijnej we wszystkich gospodarstwach do 50 ha (97% gospodarstw).

Warunki przechodzenia na emeryturę rolniczą oraz ubezpieczenia rolnicze

Druga, to zmiany zobowiązań emerytalnych. – Za chwilę do Parlamentu trafi ustawa, która umożliwi rolnikom przechodzenie na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa – dodał.

Kolejna, trzecia ma rozwiązać problemy z ubezpieczaniem upraw. – Nowy system ubezpieczeń upraw rolników, na który zaplanowano 1,4 mld zł ruszy od nowego roku – mówił minister.

Targowiska dla rolników oraz wzmocnienie produkcji żywności

Także przygotowane są już rozwiązania prawne, dzięki którym rolnicy będą mogli korzystać bezpłatnie z przestrzeni targowych w mieście. To piąta z siedmiu spraw.

Środki finansowe na odbudowę polskiego przetwórstwa spożywczego (szósta z pakietu siedmiu spraw) zostały zapisane w Krajowym Programie Odbudowy. Będą one udostępniane beneficjentom po ich uruchomieniu przez Komisję Europejską.

Zwalczanie ASF

Skuteczna walka z ASF i odbudowa produkcji trzody to wsparcie finansowe gospodarstw, czyli siódma sprawa z pakietu siedmiu zapisanych w Polskim Ładzie dla polskiej wsi. Będzie ona kontynuowana m.in. za pośrednictwem działań w II filarze WPR.

Większe wsparcie – o czym zapewnia resort rolnictwa – to także wyższe dopłaty do paliwa rolniczego oraz większe limity dla rolniczego handlu detalicznego. Dopłaty do diesla już wzrosły z 86 do 110 zł. Rząd podniesie limity w handlu z 20 do 100 tys. zł. Z kolei inwestycje w rozwój wsi będą gwarantowane w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych. W programie zapisano na te cele 15,5 mld zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i infrastrukturalne.