- Za kurs euro obowiązujący dla płatności związanej z produkcją buraków został wybrany kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 30 września 2019 r., i wynosi 4,3782 zł/euro. Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2019 r., płatność do powierzchni upraw buraków powinna wynieść 1524,18 zł/ha buraków kontraktowanych – poinformował Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.

Przypominamy jak w poprzednich latach wyglądała wysokość wsparcia w zł na ha buraka cukrowego (w nawiasie kurs euro):
- 2015 (4,2448) – 2138,45
- 2016 (4,3192) – 1952,25
- 2017 (4,3042) – 1563,46
- 2018 (4,2774) – 1495,63
- 2019 (4,3782) – 1524,18*


* Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2019 r.