Obecnie o dopłaty można ubiegać się jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. ARiMR nie wysyła oświadczeń o braku zmian w formie papierowej.

Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Kto nie zdąży tego zrobić do 17 czerwca, będzie miał pomniejszone należne dopłaty o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Ostateczny termin złożenia wniosków upływa 12 lipca.

Do 2 czerwca do Agencji wpłynęło ok. 922 tys. wniosków. Złożyło je ok. 71 proc. uprawnionych.