Premier zapowiedział, że dopłaty będą zrównywane – znów, podobnie jak w kończącej się właśnie unijnej perspektywie budżetowej – „rok po roku”.

- Wskazujemy konieczność zabezpieczenia środków na wspólną politykę rolną, to jest jeden z naszych podstawowych postulatów, i to w taki sposób, żeby rok po roku zmniejszał się dystans między dopłatami do 1 ha dla polskich rolników versus średnia europejska. I w tym kierunku na pewno będziemy dążyli, a postaramy się wraz z komisarzem Januszem Wojciechowskim, żeby to był proces jak najszybszy – taką wypowiedź premiera po rozmowach dotyczących budżetu przekazały agencje informacyjne (podkreślenie redakcji).

Przypomnijmy, że oceniając dotychczasowe unijne propozycje przedstawione przez KE, jeszcze niedawno ówczesny wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki mówił:

- Tempo i skala wyrównywania płatności bezpośrednich zaproponowane przez Komisję są zbyt małe. W tej propozycji w 2027 r. nadal istniałaby dysproporcja w przypadku wysokości wsparcia dla rolników działających na jednolitym rynku.

Więcej: Po 2020 roku dopłaty będą większe, ale nie równe w całej UE

Propozycje unijne krytykowała też radca generalny MRiRW Zofia Krzyżanowska:

Krzyżanowska: Nierówne dopłaty zakłócają warunki konkurencji

Z wielu wypowiedzi wynikało jednak, że już wcześniej kwestia wysokości dopłat została przesądzona:

Nie ma szans na zrównanie dopłat bezpośrednich także w kolejnym unijnym okresie budżetowym?

Z drugiej strony warto dodać, że opinia, jakoby polskie dopłaty już zrównały się z unijnymi, była głoszona przez MRiRW już w 2016 roku – a owo wyrównanie miało stać się faktem w 2020 roku, czyli na koniec aktualnej perspektywy budżetowej: „W czasie posiedzenia Podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w dniu 5 lipca 2016 r. Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW, odniósł się do podstawowego scenariusza wyrównania płatności bezpośrednich w UE, jaki analizuje resort rolnictwa, tj. wyrównania do poziomu 260 euro/ha. Taki poziom będzie miała średnia stawka płatności bezpośrednich w UE w 2020 roku, po całkowitym wdrożeniu ostatniej reformy WPR z 2013 r.”

Dopłaty w wysokości 260 euro na ha są pewne?

Zatem – równe unijne dopłaty już mamy…

Wiele zależy też od tego, jak je liczyć i czy np. uwzględniać kwoty przekazane na dopłaty z I filara.

Więcej: Debata wyborcza w TVP – czyli ile wynoszą dopłaty?