Jak zapewnił Waldemar Guba, niemal codziennie odbywane są spotkania robocze, na których rozważane są zgłoszone propozycje i szczegóły 7 rozporządzeń, określających sposób realizacji WPR. Podczas polskiej prezydencji było np. 5 spotkań poświęconych tylko płatnościom bezpośrednim, prace kontynuowane są podczas prezydencji duńskiej, która zorganizowała już 8 takich spotkań, a planuje jeszcze 4.

A które tematy wzbudzają najwięcej dyskusji? Oczywiście zazielenienie. Rozważane jest przy tej okazji np., czy wyłączenia z wymogu zazielenianiem mają dotyczyć 3 ha, czy też 10, czy „uprawa” może być rozumiana jako gatunek, czy grunty ugorowane można traktować jako uprawę, czy sankcje mają dotyczyć także płatności podstawowej. Wiele wątpliwości rodzi pojęcie „aktywnego rolnika”.

- Niech Komisja Europejska najpierw zdefiniuje, co to znaczy aktywny urzędnik, potem porozmawiamy o aktywnym rolniku – mówił z kolei Albert Dess, autor głośnego raportu sprzed roku, zakładającego utrzymanie budżetu na rolnictwo na dotychczasowym poziomie i „bardziej sprawiedliwe” dopłaty bezpośrednie. – Wolałbym, aby określono raczej, kto jest wyłączony.

Zdaniem Dessa, najważniejsze jest uchwalenie budżetu UE, bo to pozwoli finalizować prace nad WPR. Dess uważa też, że potrzebne jest większe zróżnicowanie propozycji dla krajów. Teraz proponuje się te same warunki dla różnych krajów. Uważa też, że potrzebny będzie okres przejściowy.

Zdaniem dyskutantów, zrównoważoność to problem w polityce finansowej, a nie rolnej UE. Wprowadzanie ograniczeń związanych z ekologizacją doprowadzi natomiast do spadku produkcji rolnej, a w globalnej ocenie skutki europejskich ograniczeń obrócą się na niekorzyść środowiska – większy zbyt dla artykułów spoza Europy zachęci kraje nie wprowadzające tak restrykcyjnych ograniczeń do zwiększenia produkcji, a tym samym stworzą one większe zagrożenie dla środowiska i klimatu.

Spotkanie zorganizowali europosłowie Czesław Siekierski i Jarosław Kalinowski, działający w Parlamencie Europejskim wraz z Dessem w Grupie Europejskiej Partii Ludowej.