Ostatnim dniem przyjmowania wniosków na działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” będzie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, następny dzień po dniu, w którym wykorzystanie limitu środków osiągnie co najmniej 120proc. ARiMR ogłosi termin zakończenia przyjmowania wniosków na to działanie na stronie internetowej.

Najwięcej wniosków złożyli inwestorzy z województw: wielkopolskiego – 92, lubelskiego – 57, mazowieckiego – 49 i kujawsko-pomorskiego – 35 , a najmniej z dolnośląskiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego - po 11, oraz zachodniopomorskiego – 12 wniosków.

Lp. Oddział Regionalny Liczba złożonych wniosków Kwota wnioskowana
[w zł]
1 Dolnośląski                  11           19 252 082,80   
2 Kujawsko - pomorski                  35           52 290 544,60   
3 Lubelski                  57       116 607 507,50
4 Lubuski                  13           40 642 174,50   
5 Łódzki                  32           44 038 409,70   
6 Małopolski                  17           40 092 194,08   
7 Mazowiecki                  49         113 632 719,09   
8 Opolski                  11           15 997 643,45   
9 Podkarpacki                  14           15 074 520,15   
10 Podlaski                  16           32 328 523,62   
11 Pomorski                  23         31 018 529,40
12 Śląski                  22           43 152 930,98   
13 Świętokrzyski                  14           19 137 190,55   
14 Warmińsko - mazurski                  11           15 263 945,30   
15 Wielkopolski                  92         197 152 226,46   
16 Zachodniopomorski                  12           21 493 739,30   
  Razem                429            817 174 881,48   

Do wykorzystania w ramach tego działanie przewidziano w 2008 r. ponad 1,14 mld zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W złożonych do tej pory wnioskach przedsiębiorcy występują łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 817 mln zł, czyli o blisko 2 mln zł w przeliczeniu na jeden wniosek. 

Źródło: ARiMR