Nałożony obowiązek utrzymania co najmniej 40 proc. gruntów ornych zagrożonych erozją wodną pod okrywą roślinną od 1 grudnia do 15 lutego, spowoduje brak płatności należnej w przypadku realizacji pakietu 8 Programu Rolnośrodowiskowego na powierzchni gospodarstwa powyżej 60 proc.

- W gorszej więc sytuacji znajdą się rolnicy gospodarujący na obszarach ONW, ponieważ na tych terenach występują stoki o wyższych pochyłościach. Tereny te są słabsze gospodarczo i dlatego też dopłaty bezpośrednie i wsparcie innych działań PROW stanowią procentowo większy dochód. W przypadku utrzymania takiej interpretacji przepisów, w lepszej sytuacji znajdą się gospodarstwa położone na terenach nizinnych, z lepszą bonitacją gleb, uzyskujące wyższe plony, które będą mogły realizować pakiet 8 na powierzchni powyżej 60 proc. gospodarstwa (nawet do 100 proc.) i utrzymać płatność za całość realizacji pakietu – wyjaśnia Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej, członek zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych. - Natomiast gospodarstwa na terenach pagórkowatych, słaby glebowo będą miały obowiązek realizacji wymogów pakietu 8 w części dotyczącej okrywy roślinnej na 40 proc. powierzchni bezpłatnie, a płatność będą mogły uzyskać dopiero przy realizacji wymogów na pozostałej powierzchni .

Dlatego też zdaniem PIR nie powinno ograniczać płatności , w przypadku realizacji pakietu Nr 8 Programu Rolnośrodowiskowego na terenach o pochyłości powyżej 20 proc.

Źródło: farmer.pl