Kilka lat temu średnie zużycie kwalifikowanego materiału siewnego zbóż nie przekraczało 10 proc. Teraz jest już trochę lepiej. Niedawno resort rolnictwa oszacował wskaźnik ten na 15 proc. z czego wartość zużycia sadzeniaków kwalifikowanych wynosiła 11 proc.

Jednym z czynników, który ma zachęcać do wysiewu takich nasion są dopłaty do zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowanego. Ich wypłatą zajmuje się Agencja Rynku Rolnego. Mają one charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Ale występują pewne ograniczenia, które są uciążliwe zwłaszcza dla rolników gospodarujących na dużym areale. Chodzi o fakt, że łączna kwota tej pomocy przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie trzech lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Jakie zainteresowanie było w tym roku dopłatami? Jak informuje Agencja zwiększyło się one w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ze wstępnych podsumowań wynika bowiem, że w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. złożono ok. 77,5 tys. wniosków. Zanotowano w ten sposób 24 proc. wzrost.

Do 9 lipca 2014 r. ARR rozpatrzyła ponad 47,8 tys. wniosków, za które wypłacono ok. 47,2 mln zł.

Jak informuje Agencja największe zainteresowanie uzyskaniem dopłaty zanotowano na terenie województwa: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Natomiast w skali kraju najmniejszą liczbę wniosków złożono w OT ARR działających w województwie: lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim.

Dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym w 2014 r. wynosiły 100 zł - w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych, 160 zł - roślin strączkowych i 500 zł - ziemniaków.

Kolejny termin składania wniosków rozpocznie się 15 stycznia 2015 r. Wówczas rolnicy będą mogli ubiegać się o przyznanie dopłaty do zakupionego i wysianego czy wysadzonego materiału siewnego czy sadzeniaków w okresie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.