- Proponowana przez nas zmiana dotyczy paragrafu 4 ustęp 5, którego brzmienie po zmianie winno być następujące: ,,Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 20 mln złotych na jednego beneficjenta , przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 50 tysięcy złotych'' – mówi Ryszard Kierzek, prezes KPIR.

Jak podkreślają działacze samorządu rolniczego z Kujaw powyższa zmiana pozwoli na skorzystanie z pomocy podmiotom słabszym oraz grupom producentów rolnych , które posiadają już wcześniej zakupioną bazę magazynową lecz nie posiadają własnego laboratorium. - Zakup aparatury (laboratorium) to koszt około 100 tysięcy złotych. Przy obecnie obowiązującym minimalnym dofinansowaniu 100 złotych taki podmiot nie ma możliwości skorzystania z pomocy – dodaje Ryszard Kierzek.

 

Źródło: farmer.pl