Projekt noweli sprowadza się do dwóch najistotniejszych w obecnej sytuacji zmian. Pierwsza to dopisanie do listy kodów objętych zwrotem podatku akcyzowego oleju napędowego klasyfikowanego pod kodem CN 2710 20 11. Zabieg ten spowoduje, że do zwrotu akcyzy kwalifikować będzie się długa lista „spokrewnionych” kodów CN paliw, które dziś w myśl przepisów nie kwalifikują się do zwrotu akcyzy.

Druga zmiana to wydłużenie terminu obecnego naboru wniosków do końca marca br. Zmiana ta prawdopodobnie umożliwi ponowną weryfikacje wniosków, które zostały w urzędach gmin odrzucone z powodu niewłaściwych kodów CN na fakturach. Rząd zgłosił projekt noweli w trybie poselskim, bo to najszybszy sposób na poprawienie ustawowego „bubla”, który był powodem problemów rolników z uzyskaniem zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Pierwsze czytanie projektu noweli za tydzień.

Z uzasadnienia do noweli ustawy dowiadujemy się, co stało się powodem całego zamieszania z kodami CN. Czytamy w nim:

„Sejm RP uchwalił w dniu 9 listopada 2018 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244), w której dokonano zmiany brzmienia art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zgodnie z uzasadnieniem do ww. ustawy, zmiana ta podyktowana była nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym (art. 28) w zakresie zastąpienia stosowanych kodów Nomenklatury Scalonej (CN) kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie (ujednolicenie kodów CN). Poprzez określenie powyższą zmianą w ustawie z dnia 10 marca 2006 r., że zwrot części podatku będzie przysługiwał producentom rolnym w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00, zamiast kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, wprowadzono nowy katalog, który pomija olej napędowy klasyfikowany do CN 2710 20 11 nowej nomenklatury, tj. olej napędowy B7 powszechnie występujący w obrocie.

Wykluczenie z katalogu oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11 uniemożliwia od 1 stycznia 2019 r. zwrot podatku akcyzowego w przypadku zakupu tego oleju do produkcji rolnej.
W celu zachowania dotychczasowego katalogu olejów napędowych przy zakupie których producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy należy zmienić brzmienie art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.”

Problemy rolników wnioskujących o zwrot akcyzy w cenie paliwa rolniczego nagłaśniamy na naszych łamach od początku miesiąca, a więc niemal od dnia rozpoczęcia naboru wniosków w urzędach gmin. Wygląda na to, że udało się nam zdopingować polityków do skutecznych działań.

Czytaj więcej:

Uwaga na kody na fakturach za paliwo, jeśli ubiegamy się o zwrot podatku akcyzowego

WIR apeluje do premiera w sprawie zwrotu akcyzy za paliwo

MRiRW w sprawie problemów ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze