Jak podaje Urząd Gminy w Jaśle, w 2007 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W terminie od 1 września 2007r. do 30 września 2007r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wyżej wymienionych organów administracyjnych, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2007 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 2 - 30 listopada 2007r. gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Zwrot podatku w 2007 r. wynosić będzie: 47,30 zł x ilość ha użytków rolnych jest to o ok. 9zł. więcej niż w zeszłym roku.

Źródło: www.ejaslo.pl