Inteligentne specjalizacje zostały określone w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 r. Głównym warunkiem ich wyboru było połączenie istniejącego potencjału gospodarczego w regionie i wysoko zaawansowanych badań, które pozwolą na wypracowanie unikalnych rozwiązań wdrażanych w przedsiębiorstwach, co zapewni im wzrost konkurencyjności bazującej na innowacyjności.

- Łącznie na inteligentne specjalizacje region kujawsko-pomorski otrzyma 154 mln euro, z czego na badania rozwojowe zostanie przeznaczone 34 mln euro, a na inwestycje - 120 mln euro - poinformowała zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Agnieszka Lisek.

Z analiz przeprowadzonych w czasie prac nad strategią innowacji wynika, że w województwie kujawsko-pomorskim nie ma jednej czy kilku dominujących specjalizacji. Stąd wskazano obszary o szczególnym wpływie na rozwój gospodarczy regionu.

Wybrano łącznie osiem inteligentnych specjalizacji: bezpieczna żywność - rolnictwo, przetwórstwo, nawozy i opakowania; medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna; motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa; narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych; przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ITC (technologie informacyjno-komunikacyjne); biointeligentna specjalizacja - potencjał naturalny środowiska; transport, logistyka, handel - szlaki wodne i lądowe; dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne.

- Inteligentne specjalizacje uwzględniają potencjał i mocną stronę danego regionu. Mają one umacniać ten potencjał, aby region mógł być konkurencyjny nie tylko w kraju, ale też, by firmy mogły wejść na rynki światowe - powiedziała Lisek. Zaznaczyła też, że wybrane w regionie inteligentne specjalizacje, w wyniku pewnych uwag Komisji Europejskiej, będą jeszcze poddane przeglądowi.

Według diagnozy, sformułowanej w związku pracami nad strategią inteligentnych strategii, "przedsiębiorstwa budujące dotychczas swoją przewagę konkurencyjną na niskim koszcie pracy będą przyjmować postawę defensywną, skutkującą zmniejszaniem rentowności i niewykorzystywaniem szans rozwojowych". W zakresie innowacyjności na tle Polski stosunkowo dobrze wypadają duże firmy z regionu, natomiast słabo małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym szczególnie źle małe firmy zatrudniające od 9 do 40 osób. Bardzo niskie są też nakłady na działalność badawczo-rozwojową - 1,8 wydatków w kraju.

Wsparcie dla rozwoju inteligentnych specjalizacji będą stanowić m.in.: uczelnie, instytuty, badawczo-rozwojowe, parki przemysłowe i technologiczne, instytucje otoczenia biznesu.

Główne uczelnie prowadzące własne badania to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (siedem wydziałów powiązanych z obszarami inteligentnych specjalizacji), Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - (siedem wydziałów) i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (trzy wydziały). Największą instytucją badawczo-rozwojową w regionie jest Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Wśród instytucji sprzyjających rozwojowi inteligentnych specjalizacji są: parki przemysłowe i technologiczne w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Świeciu i Solcu Kujawskim, podstrefy Pomorskiej Strefy Ekonomicznej w Barcinie, Bydgoszczy, Grudziądzu, Kowalewie Pomorskim, Łysomicach, Rypinie, Świeciu i Toruniu, Centrum Transferu Technologii w Toruniu i Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Urząd Marszałkowski wyłonił już firmę, która opracuje plan rozwoju inteligentnych specjalizacji w regionie.