• Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 18,4% (przy wzroście cen towarów – o 20,2% i usług – o 13,3%). 
  • W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2% (w tym usług – o 1,6% i towarów – o 1,1%). 
  • Jak mocna jest inflacja w Polsce będzie wiadomo po publikacji danych o inflacji bazowej (publikacja 16 marca).
  • Na koniec grudnia 2022 roku była ona na poziomie 11,5% przy wskaźniku CPI wynoszącym 16,6%. 

Niewątpliwe wyższa inflacja odbije się na bazowej i z pewnością przekroczy ona poziom 12 procent. Odczyt GUS już jest złą informacją, w wyższa bazowa będzie jeszcze bardziej złą informacją, bo będzie wskazywała ona na tempo i skalę postępującego zubożenia Polaków.

Co o ile wzrosło?

W kategorii podstawowych produktów nie ma towaru, którego by cena nie wzrosła. Poniższa tabela pokazuje skalę drożyzny. Najbardziej rok do roku w mięsie zdrożała wieprzowina o +33,5%, mleko o +37,8%, pieczywo o +26,6%, jaja o +35,6%, owoce o +17,9%, warzywa o +22,3%, a cukier o +85,2%. 

Surowce opałowe podrożały rok do roku o 53,6%. Ceny gazu wzrosły o 23,7%, oleju napędowego o 40,9%, a benzyny o 27,7%.  Z kolei energia cieplna zdrożała o 40,0%. 

Usługi transportowe są droższe – w porównaniu z lutym ubiegło roku – o 21,8% (...).