Rolnicy są zobowiązani określać uprawy na działkach, wskazywanych do dopłat. I zawsze to robili. Sami. W tym roku jednak spotkała ich niespodzianka. Wniosek spersonifikowany, przysyłany przez agencję, ma w części zawierającej oświadczenie o sposobie wykorzystania działek wypełnione stosowne rubryki, ale tylko częściowo – wskazano działki, nie pozostawiając miejsca na wskazanie poddziałek.

- To mylące – mówi nam czytelnik. – Ktoś, kto skorzysta z tego wypełnienia, może nie dostać płatności, bo nie wskaże działek podrzędnych, a to przecież wciąż niezbędne, co można sobie przeczytać w instrukcji.

Dlaczego zatem – chociaż nie zmieniają się zasady płatności – zmienia się wniosek o dopłaty, przygotowywany przez agencję dla rolników?

Poprosiliśmy agencję o wyjaśnienie w sprawie wypełniania w tym roku we wniosku o dopłaty części  VIII "Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych". W tegorocznym wniosku rolnik ma wypełnioną tę część, oznaczenie działki rolnej nie zawiera jednak "działki podrzędnej". Czy to nie wprowadza rolnika w błąd? Czy jeśli rolnik pozostawi to wypełnione już "Oświadczenie" bez oznaczenia "działki podrzędnej" otrzyma płatności i jakie? Instrukcja wypełniania wniosków zawiera informację, że aby uzyskać poszczególne rodzaje płatności należy wykazać działki podrzędne.

Czy więc takie wypełnienie cz. VIII to ułatwienie, czy też utrudnienie sytuacji rolnika?

Agencja twierdzi, że spełniła wymóg unijny:

„Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 809/2014 w z góry ustalonym formularzu przekazanym do rolnika określa się maksymalny obszar działki referencyjnej oraz obszar zatwierdzony w poprzednim roku według działek rolnych do celów jednolitej płatności obszarowej lub obszarowych środków rozwoju obszarów wiejskich. Działki do jednolitej płatności obszarowej (płatność obszarowa podstawowa niezależna od rodzaju prowadzonej uprawy), deklarowane są na działkach głównych, a więc wymogi określone w przepisach UE zostały spełnione. Rolnicy otrzymali wnioski spersonalizowane na rok 2016, w których podana została powierzchnia działek rolnych zawierająca tzw. działki główne, w tym do jednolitej płatności obszarowej.”

Jak dodaje ARiMR, ponieważ rolnicy zmieniają rodzaje zasiewów, podanie poddziałek z ubiegłego roku mogłoby wprowadzić ich w błąd: „nieuzasadnione jest podawanie w spersonalizowanym wniosku działek podrzędnych z roku poprzedniego. Bowiem dane te są nieaktualne, a w związku z tym nieprzydatne rolnikowi. Wpisanie ich do wniosku mogłoby natomiast spowodować, że rolnicy nie dokonywaliby poprawek, bowiem mieliby zaufanie do otrzymanych z ARiMR danych. To z kolei spowodowałoby złożenie nieprawidłowego wniosku i rolnik mógłby mieć do ARiMR pretensję, że został wprowadzony w błąd.”

A czy podanie samych działek - bez poddziałek - w części stanowiącej oświadczenie o sposobie wykorzystania działek w ten błąd nie wprowadza?

Przywołany wyżej art. 17 rozp. 809/2014 stanowi, że w celu identyfikacji wszystkich działek rolnych w gospodarstwie lub gruntów nierolniczych, właściwy organ dostarcza beneficjentowi z góry ustalony formularz i odpowiednie materiały graficzne - w 2016 i 1017 częściowo, a od 2018 roku tylko za pośrednictwem interfejsu opartego na GIS. Jeżeli beneficjent nie jest w stanie złożyć wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność z wykorzystaniem formularza geoprzestrzennego wniosku o przyznanie pomocy, właściwy organ zapewnia beneficjentowi albo niezbędną pomoc techniczną, albo z góry ustalone formularze i odpowiednie materiały graficzne w formie papierowej. W tym przypadku właściwy organ przenosi informacje otrzymane od beneficjenta do formularza geoprzestrzennego wniosku o przyznanie pomocy.

Przepisy unijne mają jeden cel: jednoznaczne i dokładne wskazanie rolnikowi działek, do których przyznawana jest pomoc. Nie ma w nich zapisu zobowiązującego agencję do wypełniania wniosku w cz. VIII, zawierającej oświadczenie o sposobie wykorzystania działek, a w poprzednich latach pozostawianej rolnikowi do uzupełnienia.

Uważajmy zatem przy wypełnianiu tegorocznego wniosku, bo nadgorliwe wypełnienie go przez agencję za rolnika w części zawierającej oświadczenia o sposobie wykorzystania działek rolnych może prowadzić do błędów.

Podobno stosowne komunikaty są już rozwieszone w biurach powiatowych ARiMR, a pracownicy przyjmujący wnioski zwracają szczególną uwagę na to, czy rolnik podał działki podrzędne.

Oświadczenie wypełnione przez rolnika w ubiegłym roku
Oświadczenie wypełnione przez rolnika w ubiegłym roku

Oświadczenie z "podpowiedziami" ARiMR, przysłane w tym roku rolnikowi
Oświadczenie z "podpowiedziami" ARiMR, przysłane w tym roku rolnikowi