Dziś na 10 minut – od godz. 15.40 do 15.50 – Sejm zaplanował rozpatrzenie sprawozdania Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, przewidziano 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół.

Głosowania rozpoczną się natomiast o godz. 19.

Wczoraj w Sejmie poseł Stanisław Kalemba w imieniu klubu PSL wnosił o umieszczenie już we wczorajszym porządku obrad punktu dotyczącego uchwały Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

- To jest ustawa zasadnicza dla polskiej suwerenności – mówił Kalemba. - Jest wyraźne stanowisko rządu co do tych ustaleń. (…) To jest zbyt ważna ustawa, żeby przesuwać to na dzień jutrzejszy.

Marszałek wyjaśniła, że nad poprawkami zaproponowanymi przez Senat będą jeszcze pracować komisje i przedstawią sprawozdanie, którym zajmie się Sejm.

Wnioskowi posła Kalemby sprzeciwił się poseł Romuald Ajchler:

- Stawiam wniosek formalny i prosiłbym, aby pani marszałek nie zwoływała Konwentu Seniorów ani nie ogłaszała przerwy w związku z wnioskiem pana posła Kalemby.  Powód jest następujący. Otóż jest prawdą, że ustawa o ustroju rolnym jest ustawą bardzo ważną, ale również jest prawdą, iż Sejm podczas swojej debaty nad tym projektem ustawy doprowadził do sytuacji, iż Senat zgłosił kolejne 28 poprawek. Pan poseł Kalemba wnioskuje o to, aby to przyspieszyć i przeprowadzić dzisiaj rozpatrzenie tychże poprawek bez ich rozpatrzenia w komisji rolnictwa. Ja uważam, że taka metoda jest niezasadna, bowiem wszystkie poprawki należy rozpatrzyć wnikliwie.

Zatem komisje rozpatrzyły poprawki wnikliwie.

W głosowaniach przeważy zapewne posiadana większość sejmowa – a ostatecznie o tym, czy uregulowanie zostanie podpisane zadecyduje to, na biurko którego prezydenta trafi ustawa.

Jutro o godz. 10 odbędzie się zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy.