Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa, w tym roku są dostępne kredyty inwestycyjne w ramach trzech linii:

RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,

Z - kredyty na zakup użytków rolnych,

PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

ARiMR przyznała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 5,3 mln zł, co ma pozwolić na udzielenie kredytów w wysokości 698 mln zł - w pierwszym półroczu.

Limity środków otrzymało 7 central banków współpracujących:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

SGB Bank S.A.,

Bank Zachodni WBK S.A.,

Pekao S.A.,

Krakowski Bank Spółdzielczy,

Bank Ochrony Środowiska S.A.

ARiMR przyznała też limit do dopłat do kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych (linia kredytowa ZC) w wysokości 7,2 mln zł. „Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom kredyty w łącznej wysokości 375,0 mln zł. Kredyty z linii ZC będą udzielane do 30 kwietnia 2017 r.” – informuje ARiMR.

Powyższe limity środków otrzymały 3 centrale banków współpracujących:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

SGB Bank S.A.