Grunty zadeklarowane jako proekologiczne będą mogły być uznawane za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, jeżeli będzie na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności w terminie do 31 lipca danego roku.

Jeden taki zabieg będzie też możliwy w przypadku gruntów ugorowanych zadeklarowanych jako obszary proekologiczne – w terminie do 31 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich.

Na gruntach ugorowanych zadeklarowanych jako obszary proekologiczne nie można prowadzić zabiegów związanych z produkcją. Niewprowadzenie tej zmiany spowodowałoby ograniczenie możliwości usunięcia lub zniszczenia niepożądanej roślinności i jednocześnie zachowania wymogu nieprowadzenia produkcji na gruntach zadeklarowanych jako obszary proekologiczne – czytamy w uzasadnieniu. Natomiast wprowadzenie zmiany zapewni, że grunt ugorowany, na którym przeprowadzono wymagane zabiegi agrotechniczne, będzie mógł być uznawany jednocześnie za obszar proekologiczny.

Dodatkowo, proponowane wydłużenie terminu przeprowadzenia zabiegu agrotechnicznego mającego na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności (do 31 października) pozwoli w przypadku gruntów ugorowanych deklarowanych jako obszary proekologiczne, uwzględnić zabiegi agrotechniczne związane z przywróceniem tych gruntów do produkcji po dniu 31 lipca. W związku z tym, iż wysiew zbóż ozimych przypada na wrzesień-październik, zaproponowany termin 31 października uwzględnia typowe w tym zakresie praktyki dotyczące produkcji rolniczej – tak wyjaśnia ministerstwo swoje intencje.