Ze wstępnych, szacunkowych danych wynika, że przychody ze sprzedaży Grupy Azoty w 2021 r. przekroczyły 15,9 mld zł - to znacznie więcej niż w roku 2020, kiedy przychody wyniosły 10,5 mld zł.

Zysk EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków i amortyzacji) był na poziomie 1,9 mld zł (wzrost z poziomu 1,3 mld w 2020 r.), a zysk operacyjny EBIT wyniósł 876 mln zł (wzrost z 556 mln zł rok wcześniej).

Nawozy najbardziej zyskowne

Zysk netto grupy w 2021 r. osiągnął poziom 633 mln zł, co oznacza duży wzrost w porównaniu z rokiem 2020, kiedy zysk netto wyniósł 355 mln zł.

W 2021 r. największa EBITDA dotyczyła segmentu nawozów-agro - 772 mln zł. Segment chemii miał 699 mln zł zysku EBITDA, segment tworzywa - 178 mln zł, a segmenty energetyka i pozostałe - po 152 mln zł.

Z kolei w samym czwartym kwartale 2021 r. skonsolidowane przychody wyniosły 5,4 mld zł wobec 2,7 mld zł w czwartym kwartale 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 387 mln zł, podczas gdy w czwartym kwartale 2020 był on na poziomie 123 mln zł. EBITDA wzrosła do 887 mln z poziomu 320 mln zł.

W czwartym kwartale 2021 r. Grupa Azoty miała 365 mln zł zysku netto, co oznacza duży wzrost w porównaniu z czwartym kwartałem 2020, kiedy zysk netto wyniósł 92 mln zł.

Więcej na wnp.pl.