To nowa inicjatywa jednej z największych grup finansowych na świecie, której celem będzie stworzenie centrum kompetencji agro dla banków i firm z Grupy BNP Paribas w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce. Nową jednostką pokieruje Bartosz Urbaniak, wieloletni zarządzający obszarem Agro w Banku BGŻ BNP Paribas.

– Nasz Bank od stu lat niezmiennie jest numerem jeden na rynku obsługi sektora rolno-spożywczej w Polsce. Doświadczenie, jakie zdobyliśmy dzięki wieloletniej współpracy z naszymi klientami, którzy są liderami w sektorze agro, jest unikalne na skalę wykraczającą poza granice naszego kraju. Mamy największy w Polsce zespół analityków i ekspertów do obsługi klientów z tego sektora – powiedział Bartosz Urbaniak, odpowiedzialny za obszar agro. – Po okresie kilkuletnich przygotowań do tego projektu, przyszedł czas na działanie. Faza pilotażowa przyniosła nam bardzo zachęcające rezultaty. Teraz przed nami nowe wyzwanie, będziemy dzielić się „polskim know-how”  w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Afryki, w których obecne są firmy z Grupy BNP Paribas. Decyzję traktujemy, jako dowód uznania i zaufania naszego akcjonariusza do tego co robimy w Polsce i co istotniejsze, w jaki sposób to robimy – dodał Bartosz Urbaniak.

Grupa BNP Paribas ma bogate międzynarodowe doświadczenia w obsłudze sektora rolno-spożywczego, jest europejskim liderem w finansowaniu leasingu maszyn rolniczych, w Turcji i USA banki Grupy BNP Paribas należą do wiodących banków pod względem finansowania działalności.

– Powstanie tej jednostki w Banku BGŻ BNP Paribas jest potwierdzeniem zarówno zaangażowania Grupy BNP Paribas w działalność prowadzoną w Polsce, jaki i strategicznej pozycji w sektorze agro. Rosnące potrzeby żywnościowe są kluczowym i długoterminowym wyzwaniem dla większości rozwijających się krajów. Wierzę, że Agro Hub Grupy BNP Paribas, zarządzany przez Bartosza Urbaniaka, jednego z najbardziej doświadczonych ekspertów agro w Polsce, stanie się platformą międzynarodowej współpracy, źródłem inspiracji dla konkurencji, a także będzie odpowiedzialnym stymulatorem dla rozwoju, poszerzenia produkcji i zdobywania nowych rynków zbytu dla przemysłu rolno-spożywczego – podkreślił Przemysław Gdański, kierujący Bankiem BGŻ BNP Paribas.

Działania Agro Hubu Grupy BNP Paribas obejmą również m.in. definiowanie strategii sektorowej, proponowanie kompleksowych produktów i optymalnych rozwiązań, współpracę z podmiotami zajmującymi się tematyką agro w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce oraz działalność edukacyjno-informacyjną.