Sprawa to wynik 9-miesięcznej kontroli CBA w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego stwierdzili, że w latach 2010-2013 ówczesny wicemarszałek Sławomir Sosnowski oraz Sławomir Struski, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska w urzędzie z naruszeniem prawa wydali decyzje tyczące sześciu spółek, które zabiegały o status grup producenckich. Jako grupy mogły potem wnioskować o dotacje unijne. W rezultacie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 22 mln zł.
W opinii CBA spółki nie powinny zostać wówczas uznane za grupy producenckie, a urzędnikom zarzucono niedopełnienie obowiązków. Jesienią ubiegłego roku CBA złożyło doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w prokuraturze, która wszczęła w tej sprawie postępowanie. Prokuratorzy badali sprawę zarówno pod kątem ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez urzędników, jak i możliwości wyłudzenia pieniędzy przez wskazywane przez CBA grupy producenckie. Nie dopatrzyli się jednak żadnego czynu zabronionego i umorzyli śledztwo.
W uzasadnieniu o umorzeniu śledztwa czytamy m.in: „(…)Okoliczności, wynikające z dowodów zgromadzonych w śledztwie nie wskazują, by w czynnościach służbowych podejmowanych przez marszałka Sławomira Sosnowskiego i dyr. Sławomira Struskiego oraz podległych im pracowników wystąpiły elementy wyczerpujące znamiona czynu zabronionego(…). Niejednoznaczność decyzji administracyjnych podjętych dotychczas i trudności interpretacyjne w postępowaniach administracyjnych zainicjowanych w wyniku działań kontrolnych, przemawiają przeciwko uznaniu, że oceniane decyzje administracyjne wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego były wydane w wyniku przestępnego niedopełnienia obowiązków. Również w działaniach członków grup producentów w trakcie postępowań administracyjnych nie można dostrzec elementów przestępstwa oszustwa (…)”.
– Cieszymy się z tej decyzji i mamy nadzieję, że to koniec tej sprawy. Uważam, że zarzuty skierowane pod naszym adresem i całe zamieszanie wyrządziły wielką krzywdę tym, którzy zakładali grupy producenckie, którzy dostosowywali rynek polskich produktów żywnościowych do wymogów rynku europejskiego – komentuje sprawę na stronie internetowej UM Sławomir Sosnowski, ówczesny wicemarszałek a obecnie marszałek województwa lubelskiego.
Postanowienie prokuratury o umorzeniu nie jest prawomocne.