GUS przedstawił właśnie raport dotyczący wielkości budownictwa niemieszkaniowego. Zgodnie z nim w skali roku liczba budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania wzrosła, ale trend ten nie dotyczy gospodarstw rolnych.

W pierwszych sześciu miesiącach br. przekazano do użytkowania 11.583 budynki niemieszkalne - o 2,7 proc. więcej niż w pierwszych 6 miesiącach 2016r. Na wspomnianą sumę składają się również 3.272 budynki w gospodarstwach rolnych, lecz w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, odnotowano w tym sektorze spadek o 7,5 proc. W kategorii „zbiorniki, silosy i budynki magazynowe” odnotowano oddanie do użytku o 116 obiektów mniej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż inwestycje takie realizowane są średnio przez kilkanaście miesięcy, trudno nie zauważyć, iż dane wskazują na wyraźne ograniczenie wydatków na inwestycje w polskich gospodarstwach. Przyczyn tego stanu można upatrywać w wielu czynnikach. Z pewnością są nimi: nieprzewidywalność cen i rynków zbytu płodów rolnych, coraz większe szkody powodowane przez anomalie pogodowe, czy zapowiedzi redukcji płatności i odchodzenia od Wspólnej Polityki Rolnej, w dotychczasowej formie.

Specjaliści spodziewają się pewnego ożywienia inwestycji w związku z realizacją wniosków w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W ostatnim naborze inwestycje budowlane miały pewne preferencje. Podobnie ma być w naborze zapowiadanym na 2018r.