To trzeci pełny rok wdrażania PROW.

- 15 działań, 35 poddziałań i 42 typy operacji – mówił dziś podczas konferencji prasowej wiceminister Ryszard Zarudzki. – Rozpoczynamy od „Rozwoju gospodarstw”.

Planowane w tym działaniu nabory wniosków to „Modernizacja gospodarstw rolnych” - w obszarze d planowana na luty, w pozostałych obszarach przewidywana w czerwcu. Wiceminister zaapelował, aby nie koncentrować się tylko na maszynach, ale uwzględniać również inne możliwości – np. ekologiczny chów drobiu.

- Dostępnych jest 2,4 mld zł na ten nabór, liczymy, że 14 tys. beneficjentów będzie mogło skorzystać – mówił wiceminister.

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” – w marcu zaplanowano nabór na zasadach ogólnych, a ten adresowany do obszarów ASF będzie ogłoszony w zależności od „analizy sytuacji dotyczącej występowania kolejnych ognisk ASF”. W maju można spodziewać się naboru na „Premie dla młodych rolników”.

To najbliższe nabory, szczegóły dotyczące pozostałych znajdą czytelnicy w załączniku.

Wiceminister zapowiedział też ważne zmiany w zasadach naboru, dotyczących wielu działań. Jak jednak zastrzegł, potrzebne jest ich zatwierdzenie na forum UE.

Propozycje zmian obejmują:

- zwiększenie limitu pomocy z 300 do 500 tys. na „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”;

- „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” stanie się dostępne dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny – będą mogli otrzymać do 100 tys. zł;

- „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” będą dostępne dla osób ubezpieczonych w KRUS na wniosek, okres ubezpieczenia skrócony ma być do 2 miesięcy, przy „Premiach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” zrezygnowano z kryterium ograniczającego przyznanie pomocy w postaci wielkości ekonomicznej gospodarstwa do 15 tys. euro, a przy "Restrukturyzacji małych gospodarstw" z preferencji dotyczących kwalifikacji zawodowych rolnika;

- umożliwienie nowego wsparcia na „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” dla lasów prywatnych w wieku 11-60 lat;

- wyodrębnienie nowego przedmiotu operacji w ramach działania „Współpraca” ukierunkowanego na tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych;

- zmiany warunków dostępu do pomocy na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na obszarze objętym ASF – pomoc ma być przyznawana rolnikom prowadzącym hodowlę już 50 sztuk świń (dotąd 300) i rozszerzona o koszt dezynfekcji;

- "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" będą bez kryteriów wyboru operacji;

- wydłużenie okresu urządzania gospodarstwa przez młodego rolnika do 24 miesięcy;

- kwotę pomocy na inwestycje na obszarach OSN zwiększono z 50 do 100 tys. zł;

- obniżenie wymaganej wielkości gospodarstwa, która musi zostać osiągnięta przez przejmującego grunty w ramach "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali gospodarstwo innemu rolnikowi".