Nie jest to harmonogram, który można traktować jako ostateczny. Planowane terminy naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku procedowania zmian PROW 2014-2020 w KE oraz przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych – informował podczas dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Może się więc zdarzyć, że niektóre nabory będą jednak wcześniej, a przedstawiony harmonogram zawiera terminy ostateczne i pewne, wyznaczone z zachowaniem ostrożności.

W tym roku w marcu będą nabory dla "Młodych rolników" i na "Modernizację" oraz "Scalanie gruntów".

W czerwcu na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” i ich działania informacyjne i promocyjne oraz „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności” (termin zależny od LGD), a w lipcu na „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” (nabór dla rolników i ich rodzin) oraz inwestycje w targowiska.

W sierpniu będzie też uruchomiony nabór na „Gospodarkę wodno-ściekową”. „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mają ruszyć w sierpniu 2016 r., a termin ten jest uzależniony od wystąpienia zjawisk, które spowodowałyby potrzebę uruchomienia naboru.

Na październik zaplanowano  nabór  na "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" w ramach "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych".

W listopadzie uruchomione mają być też nabory w ramach „Transferu wiedzy i innowacji”, a w grudniu  "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości".

Pozostałe informacje o terminach planowanych naborów znajdą Czytelnicy w załączniku.