Nie udało się zrealizować harmonogramu PROW 2014-2020, ogłoszonego w połowie stycznia tego roku.

Więcej: Harmonogram PROW 2014-2020 

Ogłoszono nowy „uaktualniony” harmonogram, który teraz obejmuje już pierwsze półrocze 2017 roku.

Nabór wniosków na poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” w poprzednim harmonogramie planowany na sierpień, teraz jest planowany na sierpień/wrzesień 2016 r. – dodano przy tym uwagę, że termin naboru jest uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Planowany termin naboru wniosków na działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” to teraz wrzesień 2016 r. oraz II kwartał 2017 r., a nie czerwiec 2016 r. Powód przesunięcia? Wiceminister Ryszard Zarudzki tak to uzasadniał podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- Nabór wniosków na grupy zostanie przeprowadzony we wrześniu br. Dlaczego wrzesień? Przesunęliśmy termin. Nabór miał być w czerwcu. Zrezygnowaliśmy, bo nie było uznanych grup. Grupa musi być uznana. Były dwie. I to nie stwarza sytuacji do uruchomienia naboru. Obecnie jest chyba z 7. Liczymy, że we wrześniu to będzie zasadne. Stąd przesunięcie terminu.

Na „Restrukturyzację małych gospodarstw” i "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa" zainteresowani poczekają do I kwartału 2017 r.

O trudnościach i powodach odkładania naboru na „Restrukturyzację” informowaliśmy wielokrotnie.

Więcej: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” tylko dla dających „dobre przykłady” 

Kolejny – znów niepełny – nabór na „Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarach a, b, c (czyli bez maszyn) będzie w I kwartale 2017 r., podobnie jak na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

Więcej: Wszyscy dostaną na „Modernizację” 

Kolejne „Premie dla młodych rolników" są planowane na II kwartał 2017 r.

Pierwszy nabór dla rolników na "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" przesunięto z lipca na wrzesień tego roku. Nabór na to działanie dla zakładów przetwórczych zaplanowano natomiast na I kwartał 2017 r. (wcześniej mowa była o listopadzie 2016 r.).

Dlaczego tak późno?

- W PROW jest dramatycznie mało środków na rozwój przedsiębiorczości, głównie są przeznaczone na małe i średnie przetwórstwo produktów, marketing przetwórstwa produktów rolnych i – uwaga – w ramach tego inwestycji na przetwórstwo dla małych i średnich przetwórców – informował Zarudzki podczas KRiRW. - Jeśli chodzi o rynek rolno-spożywczy, jest ścieżka dla rolników, ale – podkreślam – to też bardzo istotne do połączenia. Rolnicy, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą mogą uzyskać do 300 tys. zł. Uważam, że to jest oferta dla tych rolników, którzy wcześniej wejdą w system sprzedaży detalicznej, tej sprzedaży bezpośredniej, nauczą się, zobaczą jak to jest, a część z tej globalnej puli rolników produkujących w ramach systemu bezpodatkowego, czy z minimalnym podatkiem dopiero może wejść tutaj. Czyli tutaj wchodzą w pełną działalność gospodarczą. Otwiera małą przetwórnię, która spełnia wszystkie zasady prowadzenia działalności gospodarczej. I wówczas do pozyskania jest 300 tys. zł. To jest ta najwyższa półka, gdzie on już jest gotowy, już wie, już przećwiczył w sprzedaży bezpośredniej, a tu chce wejść na następny etap rozwoju. Dlatego nie jestem takim zwolennikiem, żeby natychmiast teraz to wprowadzać. Niech inicjatywa Leader trochę popracuje, niech ustawa o sprzedaży detalicznej pofunkcjonuje i dopiero w tej kolejności, żeby nam się za szybko nie skończyły pieniądze.

Ustawa o sprzedaży detalicznej ciągle nie jest znana. Ma obowiązywać od stycznia 2017 r. Czy należy wobec tego spodziewać się przesunięcia i tego naboru? Zobaczymy.

Więcej: Sprzedaż bezpośrednia wciąż niepewna 

Nabór wniosków na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” – ma odbyć się tak jak planowano w październiku br. Nie zmieniono też odległych planów naboru na  „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ma  nastąpić w I kwartale 2017 r.

Przesunięciom uległy również nabory planowane w ramach obszarów: „Rozwój terytorialny”, „Transfer wiedzy i innowacji”  oraz  „Wsparcie jakości produkcji” - szczegóły w załączniku.

Jak wynika ze sprawozdania miesięcznego sporządzonego za okres od uruchomienia programu na dzień 31.05.2016 r., Polska zrealizowała płatności w wysokości 4,33% dostępnych na PROW 2014-2020 pieniędzy, natomiast zawarto umowy na 11,93% limitu środków, a złożono wnioski na 24,75% tego limitu.