Zatwierdzono ustawę o dobrostanie

Izba niższa w Madrycie ostatecznie zatwierdziła ustawę o prawach i dobrostanie zwierząt oraz poprawki do kodeksu karnego przewidujące wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami. Zmiany mają przynieść korzyści około 26 milionom zwierząt domowych w Hiszpanii, przede wszystkim psom i kotom.

W przyszłości psy nie będą mogły zostawać same na dłużej niż jeden dzień, a koty nie dłużej niż trzy dni. Ponadto muszą być trzymane w sposób odpowiedni dla gatunku i chronione przed zimnem i gorącem oraz jeśli to konieczne, przejść leczenie weterynaryjne. Wszyscy właściciele są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla swoich pupili.

Złe traktowanie i inne naruszenia dobrostanu zwierząt mogą podlegać karze grzywny w wysokości do 200 tys. euro, a nawet karze pozbawienia wolności. Każdemu, kto znęcał się nad swoim zwierzęciem, zostanie ono bezpowrotnie skonfiskowane i przekazane do schroniska dla zwierząt.

 

 

Wiele wyjątków

Zwierzęta będą mogły być zabijane tylko wtedy, gdy zagrażają zdrowiu publicznemu lub w ramach eutanazji i to tylko przez lekarza weterynarii.

Psy myśliwskie, które bywają traktowane szczególnie okrutnie i pierwotnie miały cieszyć się taką samą ochroną, jednak zostały jej pozbawione po protestach związków myśliwych.

Wyjątki dotyczą również psów policyjnych i przewodników oraz psów pasterskich. Zakaz wykorzystywania zwierząt do imprez, takich jak walki kogutów, ma również wyjątek – nie dotyczy walk byków. W przypadku zwierząt hodowlanych obowiązują inne zasady.

Test na posiadanie psa

Inicjatywa ustawodawcza lewicowego rządu koalicyjnego wywołała gorące dyskusje. W głosowaniu w zeszłym tygodniu izba wyższa parlamentu anulowała planowany obowiązek właścicieli psów do wzięcia udziału w kursie humanitarnego obchodzenia się ze swoim pupilem.

Jednak każdy właściciel psa będzie musiał przejść prosty test posiadania psa, który można wykonać online. A same psy mają być sprawdzane, pod kątem, czy mogą stanowić zagrożenie dla osób wokół nich i społeczeństwa.

Zrezygnowano z planowanego zakazu posiadania psów przez osoby bezdomne. Chociaż czasami są wykorzystywane do żebractwa, jednak są zbyt ważnym towarzyszem dla szczególnie bezbronnych bezdomnych.