Jak poinformował minister Krzysztof Jurgiel, odpowiadając na interpelację posłów Jarosława Sachajki i Norberta Kaczmarczyka, próbki pobrane do badań od świń poddanych zabiciu w ognisku ASF badane są na obecność materiału genetycznego wirusa metodą RT – PCR. Kolejnym elementem diagnostyki laboratoryjnej w kierunku ASF są badania serologiczne, służące do wykrywania swoistych przeciwciał, pozwalających na ocenę długości okresu trwania zakażenia. Podstawowym badaniem laboratoryjnym w kierunku wykrywania przeciwciał jest metoda ELISA, a w przypadku, gdy wynik badania jest wątpliwy lub dodatni, wykonywany jest dodatkowo test immunoperoksydazowy (IPT).

W okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2017 r. liczba przebadanych świń w ogniskach wyniosła 2 256 sztuk. Przybliżony koszt wykonanych badań wynosi  117 464 zł, w tym:

• koszt badań laboratoryjnych metodą RT – PCR: 111 736,00 zł,

• koszty badań laboratoryjnych metodą ELISA: 4 218,00 zł,

• koszty badań laboratoryjnych metodą IPT: 1 510, 00 zł.

Minister podkreślił, że powyższe dane, ujęte w sprawozdawczości finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku, obejmują wyłącznie dane, do których zostały już wygenerowane koszty. W związku z faktem, że jeszcze nie wszystkie terenowe jednostki Inspekcji Weterynaryjnej mogły otrzymać faktury za wykonanie badań laboratoryjnych, ostateczne koszty w tym zakresie mogą być wyższe.

Trzeba więc stwierdzić, że koszt badań spadł…

Więcej o kosztach wcześniejszych badań:

Koszt badań w kierunku ASF w Polsce był dwukrotnie zawyżony