Podawano różne dane na temat kosztów utylizacji świń, ale powoli sytuacja się wyjaśnia.

Więcej: Ile kosztuje utylizacja świń na obszarach ASF?

„W kwestii artykułu <Ile kosztuje utylizacja świń na obszarach ASF?> z 3 sierpnia 2017 r. uprzejmie wyjaśniamy, że kwota 26,172 mln zł, podana przez nas pod koniec lipca, dotyczy wypłat dokonanych do końca maja, za usługi zrealizowane w okresie styczeń - marzec 2017 r. przez zakłady utylizacyjne obejmujące utylizację bydła, owiec, kóz, świń i koni. Natomiast kwota 26,679 mln zł, podana przez nas na początku sierpnia, dotyczy wnioskowanej kwoty na dofinansowanie przez Agencję kosztów utylizacji padłych świń za okres 5 miesięcy, tj. styczeń – maj br.

Zupełnie niepotrzebnie w dwóch kolejnych odpowiedziach podaliśmy Pani dane dotyczące różnych etapów dofinasowania kosztów utylizacji różnych zwierząt gospodarskich. W przyszłości dołożymy wszelkich starań, by taka sytuacja się nie powtórzyła” – informuje ARiMR, a my przekazujemy to zapewnienie czytelnikom.

Miejmy nadzieję, że i koszt utylizacji świń (w tym zdrowych, ubitych w ramach "uboju bioasekuracyjnego") z obszaru objętego ASF ktoś wreszcie poda do publicznej wiadomości. Jak dotąd jednak – cisza...