Niestety nikt – ani GIW, ani PIW w Białej Podlaskiej, ani MRiRW – nie odpowiada na pytania dotyczące skali „uboju bioasekuracyjnego” prowadzonego na Podlasiu. Nikt nie informuje też, ile zdrowych świń jest do wybicia w całym "okręgu zapowietrzonym". A ile kosztuje taki ubój?

Odpowiadając na interpelację poselską posła Jarosława Sachajki, minister Krzysztof Jurgiel podał, że koszt poniesiony w związku z ASF na zabicie świń (w tym dojazd i utylizacja, brutto w zł) w 2014 r. wyniósł 106 452,83 w tym utylizacja 90 509,00; w 2015 - 37 827,08 w tym utylizacja 34 873,00; w 2016 - 571 289,86 w tym utylizacja 34 873,00.

Dane te trzeba potraktować jako wątpliwe, już chociażby z racji powtórzenia kosztu za utylizację, który w 2016 roku miałby być taki sam, jak w 2015 – choć koszt uboju świń byłby w ubiegłym roku 15 razy większy, niż rok wcześniej, jak wynika z podanych informacji. Koszt uboju (z utylizacją) w 2014 r. był tylko o ok. 1/10 wyższy niż koszt samej utylizacji. W kolejnych latach dane te "rozjeżdżają się" wyraźnie. Zatem podane dane są ewidentnie błędne.

Więcej: Mizerna pomoc po ASF

A jak wyglądają te informacje za 2017 r.?

ARiMR dopłaca do utylizacji padłych zwierząt. Za okres styczeń - maj 2017 r. wypłaciła firmom utylizacyjnym 26.172.932,56 zł – podała agencja kilka dni temu.

Więcej: Ile wydajemy na dopłaty do utylizacji padłych zwierząt?

Ile w tym roku dopłacono firmom zajmującym się utylizacją? W szczególności: ile dopłacono firmom utylizującym w powiecie Biała Podlaska w 2016 i 2017 r.? Jakie to były firmy? Jakie zwierzęta utylizowały? – zapytałam w ARiMR, ale i tym razem pełnej informacji nie ma.

„W umowach o współpracy zakres terytorialny działania podmiotu utylizacyjnego wskazany jest w podziale na województwa, nie na powiaty. W związku z tym nie ma możliwości podania, które zakłady utylizacyjne świadczą usługi na terenie powiatu Biała Podlaska. W województwie podlaskim, na terenie którego znajduje się powiat Biała Podlaska usługi utylizacyjne na rzecz producentów rolnych świadczą następujące podmioty: PP-H HETMAN Sp. z o.o., EKO-STOK Sp. z o.o., STANS Sp. z o.o. Sp. k., PPP BACUTIL Sp. J. , SARIA POLSKA Sp. z o.o., ENERGOUTIL Sp. z o.o., STRUGA SA” – wyjaśnia agencja.*

A kto utylizuje świnie z ASF lub podejrzeniem tej choroby? Ile kosztowała utylizacja świń w 2015, 2016 i 2017 r.?

„Podmioty utylizacyjne mogą w ramach i na warunkach ww. umów o współpracy świadczyć usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych świń na obszarach zagrożonych ASF, jednak obszar działania Podmiotu utylizacyjnego musi być zgodny z jego zakresem terytorialnym określonym w zawartej umowie” – tylko tyle ma do powiedzenia na ten temat ARiMR.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej, pytany 20 czerwca o koszt likwidacji  "okręgu zapowietrzonego" w Husince i Woskrzenicach, odparł: „proszę wybaczyć ale nie dysponujemy czasem aby Pani teraz odpowiedzieć. Jesteśmy teraz bardzo zajęci likwidacją ognisk asf, odpowiemy jeżeli wykonamy konieczne czynności związane ze zwalczaniem”.

Odpowiedzi wciąż nie ma, więc najwyraźniej akcja trwa. Czy ktoś liczy jej koszty?

ARiMR podaje tylko dane dotyczące całego kraju: jak podano wczoraj, „Za usługi zrealizowane na rzecz producentów rolnych w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych świń Podmioty utylizacyjne wystąpiły z wnioskami o wypłatę środków za rok 2015 na kwotę 59.970 tys. zł, za rok 2016 na kwotę 63.308 tys. zł, w roku 2017 do maja na kwotę 26.679 tys. zł” .

Ale trzeba zauważyć, że i tym razem kwota podawana jako koszt utylizacji w 2017 r. do maja jest wątpliwa – agencja kilka dni wcześniej podawała kwotę o pół miliona niższą - i miała to być kwota za utylizację wszystkich zwierząt, w tym świń.

Czyszczenie i dezynfekcja w 2016 roku kosztowały właśnie nawet nieco mniej niż pół miliona, a  było to i tak drugie tyle, co rok wcześniej: 423 788,24 zł, jeśli wierzyć informacji podanej przez ministra w odpowiedzi na interpelację poselską.

Czy te koszty są bez znaczenia? Czy może... lepiej nie mówić?

 

* Jak przytomnie zauważył czytelnik tego tekstu w przypisie, za co dziękuję - "agencja wyjaśnia", nawet myląc województwa...