• Tarcza Solidarnościowa to kolejny pakiet rozwiązań, mający na celu złagodzenie efektów lawinowo rosnących cen energii elektrycznej. 
 • Tarcza Solidarnościowa wprowadzi 2 progi zamrażające cenę prądu: 2600 kWh i 2000 kWh w ciągu roku.
 • Wyższy próg wynoszący zużycie 2600 kWh/rok obejmie gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi; rodzin z trojgiem i więcej dzieci; gospodarstwa domowych, prowadzące działalność rolną.
 • Wyższą cenę za prąd zapłacimy za tylko i wyłącznie za nadwyżkę zużytej energii ponad próg zamrażający np. powyżej 2000 kWh lub powyżej 2600 kWh.

Prezentujemy poniżej 2 progi zamrażające ceny prądu oraz które gospodarstwa zostaną objęte różnymi progami zużycia energii elektrycznej. Wreszcie prezentujemy na jakich zasadach będą naliczane wyższe ceny prądu po przekroczeniu progów zamrażających.

Wszystkie informacje  dotyczące Tarczy Solidarnościowej zostały zaprezentowane podczas wspólnej konferencji z 15 września br. W konferencji wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. 

Dwa progi zamrażające ceny prądu w ramach Tarczy Solidarnościowej

Tarcza solidarnościowa wprowadzi dwa progi zamrażające cenę. Pierwszy wyższy próg wynoszący zużycie 2600 kWh w ciągu roku obejmie gospodarstwa domowe z:

 • osobami niepełnosprawnymi;
 • rodzin z trojgiem i więcej dzieci;
 • gospodarstw domowych, prowadzących działalność rolną.

Gospodarstwa domowe objęte podwyższonym progiem zamrażającym ceny prądu w 2023 r. Źródło: MKiŚ
Gospodarstwa domowe objęte podwyższonym progiem zamrażającym ceny prądu w 2023 r. Źródło: MKiŚ

- Tarcza Solidarnościowa to rozwiązanie zachęty – nagradza tych, którzy oszczędzają. Gospodarstwom domowym dajemy gwarantowaną cenę energii do 2000 kWh rocznie. Dla gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi, rodzin z trojgiem i więcej dzieci oraz gospodarstw domowych, prowadzących działalność rolniczą będzie to 2600 kWh – mówiła minister Anna Moskwa. .

Inne gospodarstwa domowe, rodziny z jednym lub dwójką dzieci zostaną objęte drugim progiem wynoszącym 2000 kWh na rok.

Rządzący wyjaśnili też jak będzie naliczana cena prądu po przekroczeniu progu 2000 kWh/rok lub 2600 kWh/rok. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich właścicieli gospodarstw domowych.

Ile będziesz płacił więcej za prąd po przekroczeniu progu zamrażającego?

Rządzący nie zdecydowali się na rozwiązanie polegające naliczeniu wyższej ceny za cały zużyty prąd po przekroczeniu progi 2000 lub 2600 kWh w ciągu roku.

Na jakich zasadach bedą zamrażane ceny prądu w ramach Tarczy Solidarnoścowej? Źródło: MKiŚ
Na jakich zasadach bedą zamrażane ceny prądu w ramach Tarczy Solidarnoścowej? Źródło: MKiŚ

Wyższą cenę zapłacimy za nadwyżkę zużytej energii ponad próg zamrażający cenę. Co to w praktyce oznacza?

Gospodarstwo domowe objęte niższym progiem zużyło 2400 kWh w ciągu roku. Za zużyte 2000 kWh zapłaci obniżaną, zamrożoną cenę za prąd. Jednak za nadprogowe zużycie 400 kWh energii elektrycznej zapłaci po wyższych uwolnionych stawkach za energię elektryczną.

- W praktyce oznacza to, że gospodarstwa domowe wyższą cenę za prąd zapłacą jedynie za nadwyżkę – powyżej 2000 lub 2600 kWh - podkreślała Anna Moskwa na konferencji.

Jakie dokumenty będą niezbędne aby otrzymać wyższy próg zamrażający ceny prądu?

Rządzący poszli tym razem po rozum do głowy i rzeczywiście ograniczyli biurokrację dotyczącą uzyskania wyższego progu zamrażającego ceny prądu - 2600 kWh/rok.

To dostawca energii będzie miał obowiązek automatycznie określić zużycie energii w ciągu roku i naliczać koszty za energię elektryczną po niższej lub po wyższej stawce w zależności od wysokości progu zamrażającego .

Gospodarstwo aby uzyskać wyższy próg 2600 kWh/rok bedzie musiało przedstawić następujące dokumenty:

 • gospodarstwa domowe, prowadzące działalność rolną - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłaceniu podatku rolnego;
 • rodziny z trojgiem lub więcej dzieci - Karta Dużej Rodziny;
 • rodziny z osobą niepełnosprawną - dokument potwierdzający niepełnosprawność.

-Dodatkowo, po stronie obywateli nie ma żadnej biurokracji, lub będzie ona ograniczona do minimum. To dostawca energii będzie oceniał zużycie i automatycznie obniżał jej cenę. W przypadku rolników – wystarczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłaceniu podatku rolnego. W rodzinach z trojgiem lub więcej dzieci będzie potrzebna jedynie Karta Dużej Rodziny, a tam, gdzie jest osoba z niepełnosprawnością – jeden dokument potwierdzający – tłumaczyła minister klimatu i środowiska.

Obniżenie podatków na prąd utrzymane

Na konferencji potwierdzono też że obniżona stawka akcyzy za energię elektryczną obejmie nie tylko gospodarstwa domowe, ale też inne podmioty wrażliwe i innych odbiorców.

Obniżka podatku VAT obejmie:

 • energię elektryczną i ciepło do 5% 
 • gaz ziemny do 0%.

Obniżenie podatków na energię elektryczną w ramach Tarczy Solidarnościowej. Źródło: MKiS
Obniżenie podatków na energię elektryczną w ramach Tarczy Solidarnościowej. Źródło: MKiS

Rządzący wprowadzą zwolnienie z podatku akcyzowego  w przypadku energii elektrycznej zużywanej w gospodarstwach domowych i zapowiedzieli zmniejszenie tego podatku do unijnego minimum dla przedsiębiorców.