Dokładnie 6 kwietnia br. do Sejmu trafił projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a nowelizujący przepisy ustaw zawartych w pakiecie  tzw. Tarczy Antykryzysowej. Rząd chce zmienić szereg przepisów zawartych w aż 59 ustawach. Jakie zmiany dotyczą rolników?

Dużo zmian w przepisach ma dotyczyć rolników. Największa z nich dotyczy wielkości odszkodowania przyznanego rolnikom z tytułu zasiłku chorobowego. Jak pisaliśmy wcześniej, MRiRW opublikowało 18 marca br. projekt rozporządzenia z którego wynikało, że każdy rolnik zarażony koronawirusem miał otrzymać zasiłek w wysokości nie przekraczającej 15 zł za każdy przechorowany dzień i to na skrócony okres 14 dni. W sumie dawało to tylko 210 zł brutto zasiłku dla chorego rolnika. Nic dziwnego, że rozporządzenie to spotkało się z oburzeniem i ogólnym protestem rolników w całej Polsce. 

Większy zasiłek chorobowy z powodu koronawirusa

Nowy projekt nowelizujący Tarczę Antykryzysową wprowadza dużą zmianę w zakresie zasiłków chorobowych dla rolników, którzy w skutek koronawirusa trafią do szpitala, lub będą zmuszeni poddać się obowiązkowej kwarantannie czy choćby tylko nadzorowi epidemiologicznemu.

Zgodnie z nowym projektem ustawy każdy rolnik, jak i jego członek rodziny będzie mógł wnioskować o specjalny zasiłek choroby – na podobnych zasadach, jak zleceniobiorcy u samozatrudnieni mogą wnioskować o tzw postojowe. Na ile mogą liczyć rolnicy w ramach tego zasiłku?

Jak czytamy w projekcie tejże ustawy:

"Art. 31zy3 . Rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174.), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z 2019 r. poz. 1564.)"

Powyższy zasiłek choroby ma mieć równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli wyniesie 1 300 zł brutto przez minimum 14 dni  (i więcej). Czyli  na czas, jakim rolnik zostanie objęty kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją.

Zgodnie z art 34.  ustawy o Zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny nie mogą trwać dłużej niż 21 dni.

Pamiętajmy, że zgodnie z nowym projektem ta forma wsparcia ma dotyczyć zarówno samego właściciela gospodarstwa rolnego, jak i pracujących z nim domowników na gospodarstwie. Czyli np. jego żona także będzie mogła odrębnie ubiegać się o takim sam zasiłek w wysokości 1300 zł brutto na czas kwarantanny, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacji.

Na co jeszcze mogą liczyć rolnicy w ramach nowej tarczy antykryzysowej?

Jak czytam y w projekcie nowelizującym Tarczę Antykryzysową, ustawodawca umożliwi przedsiębiorcom funkcjonującym w sektorze rolno-spożywczym, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dokonywania, określonych czynności z zakresu prawa pracy, umożliwiających zachowanie ciągłości działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji.

Nowelizacja wprowadzi  też większą elastyczność w zakresie organizacji pracy tego sektora w celu niezbędnego utrzymania normalnego funkcjonowania tych przedsiębiorstw w nadzwyczajnych warunkach, tak aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe obywateli w całym kraju.

Nowe przepisy mają też umożliwić sprawną realizację PROW 2014-2020, poprzez umożliwienie rolnikom załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawców lub beneficjentów i kontaktu z pracownikami  podmiotów wdrażających np. ARMiR. Ponadto zmiany pozwalają na przywrócenie spraw, w których uchybiono terminom, nie spełniono warunków lub nie wykonano zobowiązań w związku ze stanem zagrożenia lub stanem epidemicznym.