Składka na ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje: ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie, ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie dodatkowe, które odprowadzane jest w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo o powierzchni większej niż 50 ha przeliczeniowych.

Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe pozostaje bez zmian

Składka miesięczna na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie pozostaje bez zmian względem ostatniego okresu składkowego i nadal wynosi 60 zł. Obejmuje ona ubezpieczenie rolnika, który prowadzi gospodarstwo rolne, jego małżonka, a także domownika i pomocnika.

Składka ta, podobnie jak inne, opłacana jest raz na trzy miesiące, co oznacza, że co kwartał zapłacimy 180 zł. Istotne jest, że ubezpieczenie obejmuje przez rolnika, małżonka i domownika bez względu na wielkość gospodarstwa rolnego. Wysokość składki za pomocników rolnika jest taka sama i również wynosi 60 zł miesięcznie (180 zł kwartalnie). 

Co ze składkami rolników, którzy podlegają pod ubezpieczenie na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym? 

Osoby, które nie spełniają warunków pozwalających na podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu rolniczemu, dla których działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie po złożeniu stosownego wniosku w jednostce KRUS. W tej sytuacji oblicza się 1/3 wartości ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego oraz wypadkowego. Oznacza to, że wysokość miesięcznego ubezpieczenia w zakresie ograniczonym wynosi 20 zł. Obejmuje ono jednorazowe odszkodowanie z wyniku choroby, uszczerbku na zdrowiu czy wypadku w trakcie pracy wykonywanej na gospodarstwie.

Ubezpieczenie emerytalno–renotwe, czyli ubezpieczenie podstawowe

Wielkość ubezpieczenia emerytalno-rentowego składa się ze składki podstawowej oraz dodatkowej składki miesięcznej. Część dodatkową rolnik opłaca, gdy jego gospodarstwo rolne obejmuje powierzchnię powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków.

Podstawowa wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno–rentowe w tym roku wynosić będzie 10% wysokości emerytury podstawowej, czyli 108 zł w skali miesiąca dla każdej ubezpieczonej osoby. Dla przypomnienia kwota emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł. W praktyce gospodarz musi zapłacić 324 zł kwartalnie. Ubezpieczenie emerytalno-rentowe obejmuje rolnika, małżonka rolnika oraz domownika. Podkreślić należy, że jest to podstawowa miesięczna składka, która odprowadzana jest w celu zapewnienia sobie w przyszłości emerytury rolniczej. 

Wysokość składki emerytalno–rentowej będzie się różniła w zależności od wielkości gospodarstwa rolnego. W związku z tym, dla rolników mających powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych przysługuje dodatkowa składka, którą należy doliczyć do składki podstawowej: 

 • 130 zł dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych do 100 ha przeliczeniowych obejmujących obszar użytków rolnych (co stanowi 12% emerytury podstawowej),
 • 260 zł dla rolników prowadzących gospodarstwa o powierzchni od 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych (24% emerytury podstawowej),
 • 390 zł dla rolników prowadzących gospodarstwa o powierzchni powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych (36% emerytury podstawowej),
 • 521 zł dla rolników prowadzących gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych  (48% emerytury podstawowej).

Przeliczając to na system kwartalny, w jakim opłacane są należności z tytułu ubezpieczenia, rolnik musi liczyć się z następującymi kwotami:

 • 504 zł w gospodarstwach do 50 ha,
 • 894 zł w gospodarstwach o powierzchni 50 – 100 ha,
 • 1284 zł w gospodarstwach o powierzchni 100 – 150 ha,
 • 1674 zł w gospodarstwach o powierzchni 150 – 300 ha,
 • 2067 zł w gospodarstwach o powierzchni powyżej 60 ha,
 • ubezpieczenie domownika wynosi 504 zł, bez względu na wielkość prowadzonego gospodarstwa.

Osoby, które prowadzą dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązane są do opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno–rentowe w podwójnej wysokości.

Podwójnie obliczana jest jedynie sama wartość składki emerytalno–rentowej, składka wypadkowa i dopłata za powierzchnię gospodarstwa naliczane są pojedynczo. Oznacza to, że rolnik prowadzący dodatkowo działalność pozarolniczą musi opłacić składkę kwartalną w wysokości:

 • 828 zł w gospodarstwach do 50 ha,
 • 1218 zł w gospodarstwach o powierzchni 50 – 100 ha,
 • 1608 zł w gospodarstwach o powierzchni 100 – 150 ha,
 • 1998 zł w gospodarstwach o powierzchni 150 – 300 ha,
 • 2391 zł w gospodarstwach o powierzchni powyżej 60 ha.
 • ubezpieczenie domownika wynosi 828 zł, bez względu na wielkość prowadzonego gospodarstwa.

Należy pamiętać, że składki za I kwartał należy opłacić do 31 stycznia,  do 30 kwietnia za II kwartał, do 31 lipca za III kwartał oraz do 31 października za IV kwartał.