Z końcem listopada ARiMR zakończyła wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich i 1 grudnia rozpoczęła wypłatę pełnych dopłat.

Nie wszyscy wnioskujący o dopłaty otrzymali zaliczki. „Zaliczki zostały naliczone dla ponad 1,314 mln rolników (97,87% rolników) na kwotę ponad 9,191 mld zł” – podaje agencja.

A ilu rolnikom zostały wypłacone?

Wypłacono zaliczki 1 312 089  rolnikom, trafiło do nich  9 183 861 581,02 zł.

Różnica między liczbą rolników wnioskujących o dopłaty, a liczbą tych, którym wypłacono zaliczki dopłat, jest różna w różnych województwach.

Poniżej zestawienie pokazujące, ilu rolnikom wypłacono, a ilu nie wypłacono zaliczek, chociaż wnioskowali o dopłaty, oraz kwoty wypłaconych zaliczek - w poszczególnych województwach.

Jak z tego zestawienia agencji wynika, w całym kraju nie otrzymało zaliczek 30 505 rolników.

Kwota naliczonych zaliczek to  9 191 335 082,15 zł, nie wypłacono więc naliczonych 7 473 501 zł.

Różnica między naliczoną, a wypłaconą kwotą wynika przede wszystkim ze zwrotów bankowych (nieaktualne nr rachunków bankowych rolników) i przypadków śmierci rolników, a także z dokonanych potrąceń zadłużeń rolników odnotowanych w Księdze Dłużników – podaje ARiMR.

 A ile pieniędzy jest do końca roku do przekazania w ramach pełnych dopłat?

Wciąż nie wiadomo.

„Uprzejmie wyjaśniamy, że obecnie nie jest możliwe określenie kwoty wypłat dopłat bezpośrednich, która zostanie zrealizowana w grudniu. Wynika to z tego, że cały czas trwa naliczanie tych płatności i wydawanie decyzji w sprawie ich przyznania” – odpowiada agencja.

Dodajmy, że realizacja końcowych płatności bezpośrednich wymaga wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności.

Jak informuje agencja, „naliczanie końcowych płatności bezpośrednich rozpoczęło się 24 listopada 2017 r. Do 30 listopada 2017 r. Kierownicy BP wydali decyzje dla ponad 24 tysięcy rolników.  W dniach 1-6 grudnia 2017 r. Agencja przekaże na rachunki bankowe rolników kwotę ok. 30,86 mln zł.”

Nie jest to więc szybkie tempo i – jeśli się nie zmieni - trzeba mniemać, że zapowiadane „prawie 10 mld zł” trafi do rolników dopiero do końca roku.

Więcej: Minister Jurgiel: ok. 10 mld zł zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich