• Dane PKO Banku Polskiego pokazują, że początek 2023 r. był trudny dla polskiej gospodarki, która mierząc się z ujemną dynamiką PKB i z wysoką inflacją na poziomie 18 proc., zauważalnie spowolniła.
  • Zdaniem analityków koniec roku przyniesie jednak ożywienie koniunktury.
  • Polska gospodarka jest wciąż bardzo konkurencyjna i przyciąga dużo zagranicznych inwestycji uważa ekspert bankowy.

W opinii Piotra Bujaka, obecny okres spowolnienia gospodarczego wymyka się dotychczasowym regułom, ponieważ głównym powodem osłabienia aktywności gospodarczej jest powiązany z inflacją spadek konsumpcji przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu inwestycji w otoczeniu mocnego rynku pracy.

- Największym zaskoczeniem poprzedniego roku w polskiej gospodarce i jednocześnie siłą bieżącego roku jest równoczesny wzrost inwestycji prywatnych oraz boom inwestycyjny w sektorze publicznym, gdzie wzrostowi nakładów inwestycyjnych sprzyja nie tylko kalendarz wyborczy, ale także napływ środków UE z wieloletniej perspektywy finansowej - wskazuje Bujak.

Konkurencyjność polskiej gospodarki

Główny ekonomista PKO BP dodaje, że polska gospodarka jest wciąż bardzo konkurencyjna i przyciąga dużo zagranicznych inwestycji nakierowanych na rozbudowę potencjału eksportowego.

Marta Petka-Zagajewska, kierownik zespołu analiz makroekonomicznych w PKO BP uważa, że inwestycje krajowe i zagraniczne będą stabilizować gospodarkę w 2023 r. i tworzyć podwaliny pod szybkie ożywienie gospodarcze w najbliższych latach.

Istotnym komponentem w polskiej gospodarce jest napływ inwestycji zagranicznych. W wielu badaniach analizujących, w jaki sposób wojna na Ukrainie czy pandemia wpłynęły na decyzje międzynarodowych inwestorów, dotyczące tego, gdzie lokować swoje zakłady produkcyjne - Polska znajduje się w czołówce krajów, w których warto inwestować - podkreśla Petka-Zagajewska.

Ekspertka wskazuje także, że dotąd w okresie dekoniunktury gospodarstwa domowe musiały obawiać się trudnej sytuacji na rynku pracy i wzrostu bezrobocia. Tymczasem obecnie bezrobocie pozostanie blisko historycznych minimów i wzrośnie dużo mniej niż zazwyczaj, gdy rosło z powodów sezonowych w okresie zimowym.

Pomimo spadku popytu firmy chronią miejsca pracy, także po to, aby być gotowe do dosyć szybkiego ożywienia, które nastąpi na przełomie 2023 i 2024 roku. Z perspektywy gospodarstw domowych to kluczowy czynnik, który daje im poczucie średnioterminowej stabilności finansowej i będzie tworzyć przestrzeń do tego, żeby konsumpcja zaczęła się odbudowywać - zaznacza Petka-Zagajewska.

Jaka jest pozycja polskiej waluty?

Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP podkreśla z kolei mocną pozycję polskiej waluty, która ustabilizowała się na poziomie poniżej 4,70 zł w stosunku do euro.

- Złoty jest stabilny i wyraźnie silniejszy niż w okresie największego stresu rynkowego po wybuchu wojny w Ukrainie. Choć z punktu widzenia inflacji przydałoby się dalsze wzmocnienie polskiej waluty, to poziom 4,60-4,70 zł do euro jest akceptowalny dla importerów i zadłużonych w walutach obcych a niewątpliwie cieszy eksporterów, którzy notują bardzo dobre wyniki - zaznacza Adamiak.

Dodaje, że należy jednak pamiętać, iż gospodarka światowa i w konsekwencji również polska nadal funkcjonuje w warunkach dużej niepewności.

Funkcjonujemy w warunkach wojennych, mając jednocześnie do czynienia z pozostałościami pandemii, co objawia się słabszym wzrostem, podwyższoną inflacją i restrykcyjną polityką pieniężną. To powoduje, że 2023 r. będzie kolejnym rokiem wyzwań dla instrumentów finansowych w Polsce - i dla złotego, i dla obligacji. Choć zakładamy, że będą one stabilne i nie grozi im poważniejsza trwała wyprzedaż, to okresy podwyższonej zmienności i awersji do ryzyka będą występować - mówi Adamiak.

Jak podkreśla ekspert, wiele wskazuje jednak na to, że najgorsze już minęło. Gospodarka przystosowała się do nowych, bardzo trudnych uwarunkowań i z kwartału na kwartał powinna radzić sobie coraz lepiej.