Zachodniopomorski Oddział Prokuratury Krajowej oskarża inspektora o popełnienie 38 przestępstw. Oprócz siedmiu zarzutów o charakterze korupcyjnym postawiono mu również zarzuty dotyczące poświadczenia nieprawdy, niedopełnienia obowiązków służbowych, nadużyć i działania na szkodę interesu publicznego. Działania oskarżonego godziły w unijny system ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa.

Akt oskarżenia obejmuje jeszcze trzy inne osoby, którym zarzucono siedem przestępstw. Są wśród nich osoby, które wręczały łapówki Mariuszowi A. lub składały mu obietnice gratyfikacji.