- W ostatnich dniach notuje się wzrost rynkowej podaży zbóż, aczkolwiek trudno mówić o dużym wysypie ziarna. Na rynku notuje się obecne dużą podaż pszenżyta, sporo jest także ofert sprzedaży jęczmienia Wzrosła także liczba ofert sprzedaży pszenicy, ale mniej jest ofert sprzedaży kukurydzy, czego wynikiem jest zawężanie spreadu pomiędzy cenami tych zbóż. Należy jednak zaznaczyć, iż oczekiwania sprzedających co do cen są wyższe od cen oferowanych przez przetwórców, co ogranicza liczbę zawieranych transakcji - czytamy w biuletynie Izby.

Według Izby, zapotrzebowanie na ziarno ze strony większości przetwórców jest obecnie umiarkowane. Większość młynów i wytwórni pasz prawdopodobnie ma już wystarczającą ilość surowca do końca maja i obecnie raczej kupuje ziarno na kolejny miesiąc. Przetwórcy realizują wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna i widząc nieco większą rynkową podaż zbóż, starają się kupować zboża na bieżąco po niższych cenach.

Spodziewane jest ograniczenie produkcji i sprzedaży pasz związane z ograniczeniem hodowli kurcząt. Powinno to zmniejszyć zapotrzebowanie wytwórni pasz na ziarno, na przednówku.

W połowie ubiegłego tygodnia, przetwórcy i podmioty skupowe oferowały za pszenicę konsumpcyjną 830 - 895 zł/t; pszenicę paszową 820- 890 zł/t; żyto konsumpcyjne 570- 600 zł/t, żyto paszowe 550 -600 zł/t, pszenżyto 650- 740 zł/t; jęczmień paszowy 660-750 zł/t, kukurydzę 720-790 zł/t, owies paszowy 600-670 zł za tonę.

W kwietniu br. wyeksportowano drogą morską ponad 556 tys. ton zbóż wobec zaledwie 37 tys. ton wywiezionych w kwietniu 2019 roku. Eksport pszenicy wyniósł około 486,7 tys. ton, kukurydzy 9,4 tys. ton, żyta 8,2 tys. ton, jęczmienia 29,3 tys. ton, a pszenżyta 22,7 tys. ton. W marcu br. z kraju wyjechało 705 tys. ton zbóż.

Znaczny eksport pszenicy kontynuowany jest także w maju br., eksport drogą morską może wynieść kolejnych 350 tys. ton pszenicy. Spowolnienie eksportu pszenicy spodziewane jest natomiast w czerwcu br.

- Wiele wskazuje na to, iż w całym sezonie 2019/20 eksport pszenicy z kraju zbliży się do 3,5 mln ton. Przy takim wolumenie eksportu, zapasy pszenicy w kraju na koniec bieżącego sezonu będą mocno nadwątlone - zaznaczyła Izba.

Obecnie eksporterzy kupują pszenicę konsumpcyjną w cenie 900-925 zł/t w zależności od jakości. Natomiast za pszenicę konsumpcyjną (o zawartości 12.5 proc. białka) ze zbiorów 2020 roku z dostawą do portów w sierpniu/wrześniu 2020 oferują ok. 800- 810 zł/t. Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.

Dzięki sprzyjającym relacjom kursowym, w dalszym ciągu realizowany jest eksport zbóż "na kołach" z Polski do Niemiec. Wywożone jest głównie pszenżyto, żyto, a także kukurydza.

Import ziarna zbóż z południa Europy jest w dalszym ciągu niewielki. W ostatnim czasie wzrósł nieco import kukurydzy i jęczmienia paszowego ze Słowacji - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.