Do 7 czerwca br. do prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wpłynęło 409 wniosków o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż rolnik indywidualny, stosownie do art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dotychczas wydano 25 decyzji administracyjnych w tym zakresie – mówił w Sejmie wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski.

- W ciągu miesiąca, od momentu kiedy ta ustawa weszła w życie, wydzierżawiliśmy 21 tys. ha ziemi w przetargach ograniczonych – poinformował też wiceminister. W tym roku w ten sposób rozdysponowane ma być 100 tys. ha.

Na pierwokup zaplanowano w tym roku 330 mln zł, dotychczas po zmianie przepisów ANR ani razu nie skorzystała z przysługującego jej prawa pierwokupu.

Więcej: W 2016 r. ANR skorzysta z prawa pierwokupu i wykupu 100 razy?

- Tu mówi się, że agencja będzie stała pod płotem i będzie wykupywała tę ziemię, żeby ją trzymać. Ktoś powiedział, że zagrabimy państwową ziemię. Nie, podaję prosty przykład i namacalne jest to, co się stało w ciągu miesiąca, jeśli chodzi o dzierżawy, szanowni państwo – tak wiceminister ocenił zarzuty stawiane ustawie, która jakoby miała wstrzymać obrót ziemią.

Zapowiedział też rozwiązanie do wakacji problemów związanych z hipotecznym zabezpieczaniem kredytów ziemią rolniczą.

Więcej: Będzie nowelizacja ustawy o sprzedaży państwowej ziemi rolnej

                 Wstrzymany obrót ziemią?

Wszystkie transakcje mają być jawne.

- Mamy już przygotowany materiał, który będzie pokazywał krok po kroku, kto, jak, gdzie kupi, sprzeda – mówił wiceminister. – To wszystko będzie wisiało na stronach Agencji Nieruchomości Rolnych i na stronach ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Ponadto Zbigniew Babalski zapewnił, że ustawa jest zgodna z Konstytucją i przepisami unijnymi:

- Mamy opinie prawników z Uniwersytetu Warszawskiego, profesorów prawa rolnego, którzy mówią, że w żadnym wypadku w tej ustawie nie zostały naruszone artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, artykuły traktatu Unii Europejskiej.

Jak zapowiedział wiceminister, następna informacja, w jaki sposób funkcjonuje obrót ziemią, „może być na jesieni, pod koniec roku, kiedy zbierzemy już wszystkie uwagi”.