PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Jak kupić działkę rolną nie będąc rolnikiem?

Jak kupić działkę rolną nie będąc rolnikiem?
Sprawdź, kiedy opłaca się zakupić grunty położne na obszarze wiejskim nie będąc rolnikiem. Foto. Shutterstock

Na jakich zasadach zwykła osoba może kupić grunty rolne? Czy zawsze zakupując działkę rolną trzeba się zobowiązać do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 5 lat? Sprawdź, kiedy opłaca się zakupić grunty położne na obszarze wiejskim nie będąc rolnikiem. • Nie wszystkie grunty położone na obszarach wiejskich są gruntami rolnymi. Warto zastanowić się nad zakupem takich działek.
 • Osoba nie będąca rolnikiem może zakupić grunty rolne bez obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 5 lat. 
 • Nie wszystkie nieruchomości rolne są objęte wymaganiami zawartymi w przepisach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 • Działki rolne poniżej i powyżej 1 ha są objęte prawem pierwokupu przez KOWR.
 • Wszystkie zakupione działki rolne pod inwestycje trzeba odrolnić.

Zanim ustalimy, na jakich zasadach osoba nie będąca rolnikiem może dokonać zakupu gruntów rolnych, w pierwszej kolejności należy ustalić definicję nieruchomości rolnej.

Dzięki temu możemy określić, które nieruchomości położne na obszarach wiejskich nie są rolnymi i w związku z tym one jak i ich przyszli właściciele  nie podlegają restrykcyjnym wymogom zawartym w Ustawie o o kształtowaniu ustroju rolnego.

Kiedy nieruchomość jest rolna, a kiedy nie?

Zgodnie z art. 2 pkt 1. Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przez nieruchomość rolną należy rozumieć każdą nieruchomość w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego w całości na cele inne niż rolne.

Czyli taka nieruchomość musi być przeznaczona  według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) tylko i wyłącznie na cele rolne.

Jeżeli może ona być przeznaczona (według MPZP) na inne cele np. inwestycje budowlane itd. wtedy z definicji nie jest nieruchomością rolną.

Jeżeli działka nie jest nieruchomością rolną - mimo że jest położna na obszarze wiejskim - nie podlega przepisom zawartym w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Każda osoba nie będąca rolnikiem może ją wtedy zakupić niezależnie od wielkości areału, a co ważniejsze bez ingerencji i konieczności uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR.

Do jakich nieruchomości rolnych nie stosuje się przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego?

Poniżej prezentujemy listę nieruchomości rolnych, które nie są objęte przepisami i wymogami Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Osoby nie będące rolnikami, zakupując poniższe nieruchomości (wielkość powierzchni też jest ważna) nie są tym samym zobowiązane do prowadzenia działalności rolniczej na tych nieruchomościach. Mogą je też odsprzedać przed upłynięciem okresu 5 lat. Mają też większa szansę na ich odrolnienie po niższych kosztach..

Zgodnie z art. 1b i 1c Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jej przepisów  nie stosuje się do:

 • nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,
 • nieruchomości rolnych będących drogami wewnętrznymi,
 • nieruchomości rolnych w których grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości,
 • nieruchomości rolnych, wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa, o których mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • nieruchomości rolnych sprzedanych na podstawie art. 42 ust. 1 lub 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, które w dniu 30.04.2016 r., zajęte były pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o  ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • nieruchomości rolnych, które w dniu 30.04.2016 r., w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu przeznaczone są (w całości), na cele inne niż rolne (np. budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub inne, usługowe, przemysłowe itp.),
 • nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast, z zastrzeżeniem art. 9a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli w stosunku do tych nieruchomości została podjęta uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zbycie następuje w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
 • nabycia nieruchomości rolnej do Zasobu, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, oraz do gruntów, które zostały zbyte z tego Zasobu albo wniesione do spółki jako aport, w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub realizacji uzbrojenia technicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości – położonych w granicach administracyjnych miast.

Zakup nieruchomości rolnej pod inwestycje budowlane w granicach administracyjnych miast

Należy pamiętać, że w przypadku zakupu nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast prawo pierwokupu będzie przysługiwać KOWR, jeżeli inwestor nie spełnił poniższych warunków:

 • nie uzyskał pozwolenia na budowę zgodnie z uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej,
 • nie uzyskał uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej oraz nie uzyskał pozwolenia na budowę zgodnie z tą uchwałą;
 • w terminie 5 lat od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
  budowę w przypadku więcej niż jednego budynku mieszkalnego - nie zrealizował i nie oddał do użytkowania co najmniej 50% budynków mieszkalnych wchodzących w skład inwestycji na terenie gruntu rolnego.

KOWR może wtedy złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o nabyciu (przejąć) nieruchomości rolne, znajdujące w granicy administracyjnej miasta i odebrać je inwestorowi wraz "z dobrem całego inwentarza". 

Na jakich zasadach zakup działki rolnej poniżej 1 ha?

Każda osoba, nie mająca statusu rolnika i nieprowadząca działalności gospodarczej może bez konsekwencji nabyć grunty rolne poniżej 1 ha, zgodnie z art. 2a ust. 3 pkt.1a Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Należy pamiętać, że stosownie do postanowień art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,  prawo pierwokupu działki rolnej poniżej 1 ha przysługuje w pierwszej kolejności KOWR. Co to oznacza?

 W praktyce, w takiej sytuacja notariusz sporządza warunkową umowę sprzedaży, której kopię wyśle Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, a ten ma miesiąc na wypowiedzenie się w danej sprawie. 

Jeżeli w terminie 1 miesiąca KOWR nie wypowie się w sprawie lub złoży oświadczenie o braku zainteresowania skorzystaniem z prawa pierwokupu, wtedy strony umowy mogą u notariusza zawrzeć drugą umowę, tj. umowę przeniesienia własności. Dopiero na podstawie tej drugiej umowy kupujący staje się właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni poniżej 1 ha.

Pamiętajmy że zakupiona działka poniżej 1 ha musi być w pierwszej odrolnionia jeżeli chcemy na niej budować.

Zakup działki rolnej większej niż 1 ha nie może być przeznaczona na inwestycje budowlane

Nabycie nieruchomości rolnej powyżej 1 ha będzie wymagać bezwzględnie wcześniejszego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR i to wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.  Warto też pamiętać, że KOWR i w tym wypadku ma także pierwszeństwo pierwokupu.

Jeżeli osoba nie będąca rolnikiem uzyska zgodę Dyrektora Generalnego KOWR, na zakup nieruchomości rolnej musi się zobowiązać do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości przez przynajmniej okres 5 lat.

Dopiero po 5 latach może sprzedać nabytą nieruchomość rolną  i tym samym nie będzie zobowiązany prowadzenia działalności rolnej.

Może też próbować ją odrolnić, ale będzie się to wiązać z przejściem skomplikowanej procedury wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)

 • Mariola 2021-11-17 20:26:52
  Nie jestem rolnikiem, ale mój tata owszem - czy mogę kupić zatem 3 ha ziemi rolnej z nim jako współwłasność? Czy ustawa wyklucza takie rozwiązanie?
 • Pawel 2021-08-25 18:47:59
  Sredniowiecze. Podzial klasowy wciaz istnieje. Te przepisy prrawie wprost mowia, ze bogaty rolnik (Pan) moze, a reszta -- biedni rolnicy, mieszkancy blokow w miastach na etatach (chlopi) -- kupowac ziemi nie moga. I slusznie! Unijne dotacje, na ktore wszyscy sie skladamy w podatkach maja byc tylko dla bogatych Panow ziemskich. My mamy placic na te wloscia dziesiecine. Piekny ustroj! Brawo PiS!
 • Kto korzysta 2021-05-22 15:50:52
  A to ciekawe , że tylko właściciele gruntów rolnych są pozbawieni wolności gospodarczej ? Kto na tym zyskuje, poza bogatymi rolnikami ? No chyba ktoś poza nimi musi korzystać bo przecież wnioskodawcy ustaw ograniczających własność rolną - projektów ustaw - nie przygotowują i nie podtykają :osłom" pod głosowania ? No przecież nie chodzi o zabezpieczenie produkcji bo mamy - na "okragło" , od czasów Unii Wolności (w tym dostawy taniej pszenicy z uSA) nadprodukcję. pamięta ktoś jeszcze , że za czasów biskupa Andrzejewskiego , kapelana rolników - nawet nie opłaciło się kombajnować żyta , bo nie miał go kto kupić nawet do gorzelni
  • czy ktoś potrafi 2021-05-23 14:33:04
   Jaki cel miało ustawowe ograniczenie prawa właścicieli do swobodnego obrotu gruntami rolnymi i czy cel został osiągnięty ? Ktoś umie to wytłumaczyć ?
   • Cichy Marian 2021-10-27 15:52:06
    podstawieni rolnicy kupują ziemię dla Handlarzy i za 5 lat sprzedadzą za 10razy drożej,nie wiem tylko czemu księża też mogą handlować.......ciemnota,zacofanie i milionowe przekręty,to prawo w Polsce
 • Wiem 2021-05-22 14:45:56
  Zapisac sie do pis lub zostac ksiendzem
  • P. 2021-12-02 11:24:14
   A może zanim zostaniesz "ksiendzem" oraz zanim przestaniesz obwiniać pis za wszystkie swoje życiowe POrażki - zapiszesz się na JEDNĄ GODZIĘ na naukę języka polskiego??

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 5.173.58.92
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.