Minister rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zgoda na przeniesienie własności będzie mogła być wydana na pisemny wniosek osoby, która nabyła ziemię z ZWRSP, złożony do dyrektora Oddziału Terenowego ANR. Ma być do niego dołączona m.in. kopia umowy przedwstępnej, oświadczenie nabywcy o powierzchni posiadanych użytków rolnych i dokumenty potwierdzające jego wykształcenie rolnicze.

Wniosek o zgodę na ustanowienie hipoteki musi zawierać m.in. określenie celu kredytu.

Wnioski mają być rozpatrywane w ciągu 30 dni. Możliwe jest żądanie dodatkowych dokumentów i w takim przypadku czas rozpatrzenia wydłużono o następne 30 dni.

Rozporządzenie ma wejść w życie 30 kwietnia, czyli razem z ustawą wstrzymującą sprzedaż ziemi z ZWRSP.

Szczegóły w załączonym projekcie rozporządzenia.