Umiejętność pisania pozwu może być przydatna i nie zawsze wymaga zaawansowanej wiedzy prawniczej. W prostych sprawach, np. o niezapłaconą przez kontrahenta fakturę czy o odszkodowanie, rolnik może przygotować go samodzielnie. To, jak skomplikowana okaże się sprawa, zależy bowiem nie tylko od przepisów, ale też od stanu faktycznego w danej sprawie i stanowiska pozwanego....