Posłowie pytali podczas wczorajszych obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o szczegóły zapowiadanego kredytu obrotowego.

Beata Andrzejewska z Departamentu Wsparcia Krajowego ARiMR powiedziała, że prowizja przy kredycie obrotowym zgodnie z rozporządzeniem może być pobrana do 2 proc. – co nie oznacza, że ma być równa 2 proc., trwają ustalenia dotyczące jej wysokości.

Dziś ma się odbyć spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami banków, aby ustalić prowizję na poziomie 0,5 proc. i wpisać to do umowy.

Natomiast zabezpieczeniem kredytu może być pełnomocnictwo do rachunku, na który będą wpływać dopłaty. Agencja nie wpływa na formy zabezpieczeń – to zależy od banków, ale żaden nie poruszał tej kwestii jako problemu - stwierdziła.

Banki wybrane do obsługi kredytu nie będą wyłaniane w dodatkowym przetargu – kredytów udzielą te banki, które dotychczas współpracują z agencją (jest ich siedem).

Zapytany, czy jest możliwa pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków, przedstawiciel Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR powiedział, że od 24 lutego będzie przeprowadzony cykl szkoleń dla pracowników ośrodków doradztwa i izb rolniczych, dotyczący wypełniania wniosków – ma to przyczynić się do udzielania wsparcia rolnikom. Pracownicy agencji weryfikują wnioski, a więc nie mogą ich wypełniać.

Jak dodał prezes Obajtek, urzędnik nie może wypełnić wniosku, „bo gdyby był błąd, to on ponosi konsekwencje”, ale „na pewno pójdzie przewodnik do biur powiatowych, że urzędnik ma udzielić wszelkiej pomocy”.

Pytania dotyczyły też płatności bezpośrednich – posłowie chcieli wiedzieć, czy PiS spełni swoją obietnicę wyborczą dotyczącą zrównania dopłat w Polsce i innych unijnych krajach.

Wiceminister Jacek Bogucki i stwierdził, że na wrzesień Polska przygotuje swoje stanowisko w sprawie wysokości dopłat – wtedy będzie oceniana Wspólna Polityka Rolna i można podnieść ten temat, teraz nie ma do kogo adresować uwag w tej sprawie. Dopłaty zostały ustalone na całą perspektywę budżetową, wzruszyć je będzie teraz trudno, ale w połowie okresu budżetowego nastąpi ocena systemu, więc Polska przedstawi swoje stanowisko dotyczące zrównania dopłat w okresie wyznaczonym na składanie uwag.

Jak dodał, nie ma możliwości wypłaty dopłat w euro.

Wiceminister powiedział też, że minister Jurgiel w najbliższy weekend przedstawi w UE stanowisko Polski w sprawie umorzenia kar za nadprodukcję mleka i pomocy na poszczególnych rynkach, w tym cen referencyjnych tam, gdzie jeszcze obowiązują. Ceny minimalnej nie ma, nie ma też mechanizmu, aby ją wprowadzić. Możemy zabiegać o dopłaty eksportowe – mamy większe wsparcie dla naszych inicjatyw, 11 państw ostatnio poparło stanowisko Polski w tej sprawie, teraz może ich być więcej.

Zabiegamy też o ponowienie wsparcia dla mleka i trzody chlewnej, które wkrótce będzie wypłacane po raz pierwszy.