Europejski Pakt na Rzecz Klimatu – który ma stworzyć bazę społeczną dla osiągnięcia celu jakim jest neutralność klimatyczna kontynentu od 2050 roku - został przedstawiony 4 marca br. Od tego czasu Komisja Europejska zbiera opinie na jego temat, aby Pakt stał się skutecznym i ambitnym instrumentem do realizacji celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie, a jednocześnie integrował społeczeństwa, organizacje i instytucje „aby chronić planetę i obywateli”. Konsultacje potrwają jeszcze tylko trzy dni, a terminem końcowym jest 17 czerwca.

Swoje uwagi mogą zgłaszać wszyscy obywatele UE on-line poprzez kwestionariusz na stronie internetowej KE, dostępny również w j. polskim.

Europejski Pakt na rzecz Klimatu ma na celu informowanie, inspirowanie i wspieranie współpracy między osobami i organizacjami, począwszy od władz krajowych, regionalnych i lokalnych po przedsiębiorstwa, związki zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, organizacje konsumentów, organizacje prowadzące badania naukowe, jak i angażowanie ich w działania na rzecz klimatu.

Ma być narzędziem, które wesprze koordynację niezbędnych działań oddolnych i propagowanie zmian w obszarach, w których są najbardziej potrzebne. Dotyczy to transportu, renowacji budynków, produkcji i zużycia energii, zazieleniania terenów publicznych i prywatnych, jak również indywidualnych i kolektywnych zmian w stylu życia.

Informacje zgromadzone w wyniku tych konsultacji zostaną wykorzystane do opracowania pełnej wersji paktu zanim zostanie on opublikowany przed konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu (COP26), która zaplanowana jest na listopad 2020 w Glasgow.