• Trwająca od października 2021 r. seria podwyżek wywindowała już podstawową stopę NBP z rekordowo niskiego 0,1% do poziomu 5,25%.
  • Najwyższy wzrost kosztów odsetkowych odczuwalny jest dla rolników posiadających kredyty w rachunku bieżącym lub też kredyty obrotowe z tzw. spłatą balonową.
  • Rolnicy, którzy korzystają z rolniczych kredytów preferencyjnych, obecną podwyżkę odczują dopiero w III kwartale br.
  • Należy spodziewać się, że czeka nas wzrost stóp procentowych w kolejnych miesiącach, może nawet i do 6,5-7,5% (stopa referencyjna).

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się podnieść stopy procentowe ok. półtora roku temu, ale nikt nie spodziewał się aż tak dynamicznego i dużego ich  wzrostu, a w szczególności kredytobiorcy który bardzo mocno odczuli to w swoich budżetach. 

-Trwająca od października 2021 r. seria podwyżek wywindowała już podstawową stopę NBP z rekordowo niskiego 0,1% do poziomu 5,25%. Decyzje RPP przekładają się oczywiście na notowania wskaźników WIBOR, które są podstawą oprocentowania nie tylko kredytów hipotecznych ale i inwestycyjnych oraz obrotowych udzielanych rolnikom. Dotyczy to również kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania z ARiMR - podkreśla Monika Wróblewska, wiceprezes zarządu i dyrektor Działu Produktów Finansowych w firmie Agraves.

Czy rodzaj zaciągniętego kredytu ma znaczenie przy rosnących stopach procentowych?

Podnoszenie stóp procentowych realnie uszczupliło potencjał inwestycyjny wielu właścicieli przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, ale też i konsumentów planujących skredytować zakup domów i mieszkań.

Oznacza to, że wiele zaplanowanych, jak i realizowanych inwestycji budowlanych zostanie przerwanych albo opóźnionych, gdyż znajdą się one poza zasięgiem możliwości finansowych wielu konsumentów, właścicieli firm i gospodarstw rolnych.

-  Rolnicy, którzy zaciągnęli kredyty na prowadzoną działalność rolniczą w bardzo istotny sposób odczuwają także wzrost rat kredytowych. Wzrost kosztów odsetkowych obniża dochody oraz rentowność gospodarstw rolnych -  podkreśla Jakub Markiewicz, właściciel i ekspert z Centrum Analiz Eco Finance. - Szczególną uwagę należy zwrócić na kredyty obrotowe. Najwyższy wzrost kosztów odsetkowych odczuwalny jest dla rolników posiadających kredyty w rachunku bieżącym lub też kredyty obrotowe z tzw. spłatą balonową - dodaje Jakub Markiewicz.

Jak podkreśla ekspert Centrum Analiz Eco Finance, w przypadku kredytów obrotowych kredytów odsetki płatne są najczęściej miesięcznie lub kwartalnie, a kapitał zazwyczaj w całości na koniec okresu kredytowania.

- W powiązaniu z rosnącymi stopami procentowymi powoduje to znaczący wzrost kosztów odsetkowych. Uwzględniając bieżącą sytuację na rynkach rolnych, a w szczególności rosnące koszty prowadzonej działalności (m.in. wzrost cen nawozów), rosnące raty odsetkowe pogłębiają już i tak dość trudną sytuację polskich rolników. Dodając do tego wysoką inflację, codzienne życie rolnika staje się coraz droższe i mniej opłacalne - dodaje Jakub Markiewicz, właściciel i ekspert z Centrum Analiz Eco Finance.

Rolnicy którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne rolnicze, także odczują podwyżkę stóp procentowych, ale z większym opóźnieniem. O tym mówi poniżej Monika Wróblewska, wiceprezes zarządu w firmie Agraves.

Jak ostatnia podwyżka stóp procentowych wpłynie na wysokość rat kredytów?

Czy ostatnia, dość radykalna podwyżka 0,75%, przełoży się na raty kredytów zaciągniętych przez właścicieli gospodarstw rolnych? 

Na to pytanie odpowiedziała nam Monika Wróblewska, wiceprezes zarządu i dyrektor działu Produktów Finansowych w firmie Agraves.

- To bardzo indywidualne i zależy od wielu czynników: częstotliwości zmian oprocentowania określonego przez bank, sposobu spłaty (raty równe, malejące) itp. Jeżeli spojrzymy na kredyt w kwocie 100 tys. zł, zaciągnięty na 10 lat i spłacany w równych, miesięcznych ratach kapitałowo odsetkowych, skutkiem ostatniej podwyżki będzie wzrost miesięcznej raty o ok. 50 zł. Przy kwocie kredytu 300 tys. zł, wzrost miesięcznego obciążenia to już 150 zł - zauważa Monika Wróblewska, wiceprezes zarządu i dyrektor Działu Produktów Finansowych w firmie Agraves i dodaje:

- Rolnicy, którzy korzystają z kredytów preferencyjnych, obecną podwyżkę odczują dopiero w III kwartale br. ze względu na sposób ustalania oprocentowania (raz na kwartał) - podsumowuje Monika Wróblewska z Agraves.

Czy możemy spodziewać się kolejnych podwyżek stóp procentowych?

 Inflacja która sięgnęła już ok. 12,3% w kwietniu br. oraz ostatnio podniesione stopy procentowe o rekordowe 0,75 punktów procentowych przez RPP może zapowiadać kolejną falę podwyżek stóp procentowych. O prognozy zapytaliśmy ekspertów finansowych.

- Analizując wypowiedzi Prezesa NBP oraz członków RPP należy spodziewać się, że jeszcze czeka nas wzrost stóp procentowych w kolejnych miesiącach, może nawet i do 6,5-7,5% (stopa referencyjna). Oznacza to, że możemy oczekiwać jeszcze wyższego wzrostu kosztów odsetkowych - podkreśla Jakub Markiewicz, właściciel i ekspert z Centrum Analiz Eco Finance i dodaje: Rosnące stopy procentowe to także obniżenie się naszej zdolności kredytowej. Zatem wszelkie planowane zadłużanie się kolejnymi kredytami powinno być bardzo dobrze przemyślane. Nie powinniśmy dopuszczać do sytuacji, że zaciągamy kredyt po to aby spłacić poprzedni. W tym miejscu należy podkreślić, że istotną rolę powinny odgrywać banki. Pracownik banku, jako profesjonalista nie powinien kierować się tylko chęcią sprzedaży kredytów, ale przede wszystkim powinien być partnerem dla rolnika i pomóc mu „mądrze” się zadłużać nie narażając na ryzyko kredytowe zarówno banku jak i samego klienta - dodaje Jakub Markiewicz.

W podobnym tonie wypowiada się Monika Wróblewska, wiceprezes zarządu i
Dyrektor Działu Produktów Finansowych w firmie Agraves.

- W kolejnych miesiącach powinniśmy spodziewać się kolejnych podwyżek, na co wskazuje i wysoka inflacja, i sygnały płynące z RPP. Wysokość oprocentowania zaciągniętych kredytów trudno renegocjować, dlatego warto pomyśleć o rezerwach finansowych pozwalających na spłatę zobowiązań w sytuacji, gdy ich oprocentowanie może jeszcze wzrosnąć nawet o 3-4% - podsumowuje Monika Wróblewska, wiceprezes zarządu i dyrektor Działu Produktów Finansowych w firmie Agraves.

Co można robić aby obniżyć koszty związane ze wzrostem oprocentowania?

Jak podkreślają eksperci bardzo trudno jest renegocjować spłacane kredyty np. wydłużyć okres kredytowania. W takim co można zrobić aby odciążyć budżet rosnącymi ratami kredytów, spowodowanych wzrostem stóp procentowych?

- Najlepszym sposobem jest przeanalizowanie wszystkich posiadanych zobowiązań o charakterze kredytowym. W przypadku posiadania kredytów obrotowych z jednorazową spłatą na koniec okresu kredytowania, należy przeanalizować aktualne i prognozowane  możliwości finansowe gospodarstwa rolnego. Dobrym sposobem jest podjęcie działań „wyprzedzających”, czyli podjęcie np. rozmów z bankiem o zmianie dotychczasowych warunków kredytowania, a w szczególności zmianie harmonogramów spłat - podkreśla Jakub Markiewicz, właściciel i ekspert z Centrum Analiz Eco Finance i dodaje:

- Powinniśmy przeprowadzić analizę finansową naszego gospodarstwa rolnego wraz z prognozą i przestawić naszą propozycję bankowi. Przeprowadzenie na wcześniejszym etapie tzw. restrukturyzacji bankowej może zapobiec późniejszym problemom finansowym.