Proponowane zmiany w przepisach prawa budowlanego mają umożliwić inwestorom jeszcze w tym roku budowę domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2:

  • uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • ustanawiania kierownika budowy;
  • prowadzenia dziennika budowy. 

Będzie jednak wymagane uzyskanie zgody w stosownym urzędzie w procedurze zgłoszenia na rozpoczęcie budowy małych domów o powierzchni zabudowy do 70 m2.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tego typu obiektów ma nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni.

Jakie warunki trzeba spełnić aby rozpocząć budowę domu bez pozwolenia?

Jednym z podstawowych warunków jakie będzie trzeba spełnić przy budowie domu bez pozwolenia jest konieczność posiadania własnej działki budowlanej.

Każdy inwestor będzie mógł rozpocząć budowę dom o powierzchni zabudowy do 70 m2. Na każde 500 m2 działki można będzie wznieść tylko jeden dom bez pozwolenia do 70 m2Dom można budować wyłącznie na własne potrzeby, a więc nie może być przeznaczony np. na sprzedaż lub pod wynajem. 

Jak obliczyć powierzchnię domu do 70 m2:

  • wszystkie pomieszczenia lub ich części o wysokości mniejszej 1,40 m należy pominąć w obliczeniach;
  • pomieszczenia lub ich części o wysokości od 1,40 m do 2,20 m uwzględni się tylko w 50%;
  • pomieszczenia lub ich części mające wysokość równą  lub większą 2,20 m uwzględnia się w obliczeniach w 100%.

Budowa domu do 70 mkw. bez pozwolenia jest obwarowana też pewnymi ograniczeniami.  Musi to być dom wolnostojący i może mieć on maksymalnie 2 kondygnacje.

O tym czy będziemy mogli posadowić dom z płaskim dachem lub z dachem pochyłym i niewielkim poddaszem będą decydowały zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydane warunki zabudowy (WZ).

Najważniejsze założenia budowy domu do 70 mkw

  • Budynki mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane;
  • Budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;
  • Zgodnie z założeniami obiekty mieszkalne  mają być niewielkie, o prostej konstrukcji, co ma to ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa.
  • Dopuszczalna powierzchnia zabudowy domów to 70 mkw.

Wprowadzono też uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 mkw., polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy.

To oznacza, że do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Inwestor będzie zobowiązany złożyć oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

W przypadku nie ustanowienia kierownika budowy, inwestor przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie całą budową. Natomiast dołączona do zgłoszenia dokumentacja musi być kompletna.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo inwestycji.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 mkw.  wydawana będzie w ciągu 21 dni. Ustawa nie spowoduje chaosu przestrzennego, nowa ustawa nie zmienia dotychczasowych regulacji w zakresie  planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozszerzono możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia - oprócz dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 mkw., także do 70 mkw.

Przy czym rozpiętość elementów konstrukcyjnych domków rekreacyjnych do 70 mkw., nie może przekraczać 6 metrów, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 metry.

Sprawdź pełną agendę wydarzenia - NWwR 2021.

Nie czekaj! zarejestruj się już dziś!