Zasiłek chorobowy dla ubezpieczonych w KRUS to od 24 czerwca 2009 roku 10 zł za jeden dzień. Może go otrzymać rolnik, który jest niezdolny do pracy nieprzerwanie od 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni.

Jak informuje KRUS, w 2016 roku KRUS wypłaciła zasiłki chorobowe dla ubezpieczonych za 36 662 166 dni.

Tylko w czasie dwóch pierwszych kwartałów 2016 roku ubezpieczeni w ZUS byli natomiast na zwolnieniu przez 119 719 604 dni.

Rolnicy najwyraźniej korzystają więc z tego zasiłku tylko w szczególnych sytuacjach.

Z otrzymywanego zasiłku trzeba jeszcze odjąć składkę na ubezpieczenie.

- Byłem trzy miesiące na zwolnieniu i prawie wszystko to, co odebrałem jako zasiłek chorobowy oddałem KRUS-owi – poskarżył się nam rolnik.

„Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie przewidują zwolnień z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę, która wskutek choroby jest niezdolna do pracy i pobiera zasiłek chorobowy z tego tytułu” – przyznaje KRUS.

Jak więc wygląda takie rozliczenie dla przykładowego chorego rolnika?

Za osobę, której czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby trwa trzy miesiące, płatnik składek opłaci w tym okresie od 126 zł  – w przypadku opłacania tylko składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie – do 1935 zł – w przypadku rolnika lub małżonka rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 300 ha przeliczeniowych i dodatkowo działalność gospodarczą – wylicza KRUS. Oprócz składki na ubezpieczenie społeczne nasz chory opłaci też od 18 zł (gospodarstwo od 6 do 7 ha przeliczeniowego) składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak z tego wynika, zasiłek chorobowy za 3 miesiące nie musi wcale wystarczyć nawet na opłacenie należności dla KRUS za ten okres.

Przypomnijmy, że zasiłek chorobowy przysługuje z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, które to ubezpieczenie stanowi samofinansujący się element ubezpieczenia społecznego rolników w ramach Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR).

Więcej: Wzrośnie składka na KRUS?