• Od 1 do 31 sierpnia br. rolnicy  mogą składać, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw do 5 ha realizowanej w ramach płatności bezpośrednich. Takie oświadczenie będzie można wycofać do 31 sierpnia br.
 • Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich.
 • Oznacza to, że rolnicy, którzy ubiegają się o płatność, nie będą mogli otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i płatności związanych z produkcją.
 • Stawka płatności dla małych gospodarstw o wielkości do 5 ha UR wynosi równowartość kwoty 225 euro/ha.

Kto i na jakich zasadach może się ubiegać o dotację 225 EUR od hektara? 

Płatność dla małych gospodarstw przysługuje rolnikom:

 • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha UR;
 • którzy już złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. (na podstawie dotychczasowych przepisów) i tylko jeżeli uzyskali ww. płatności w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.

Rolnicy mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Jeżeli rolnik, żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw, we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – wówczas poza płatnością dla małych gospodarstw może otrzymać pieniądze z tych płatności.

Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość kwoty 225 euro/ha.

Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich. Co oznacza, że rolnicy, którzy ubiegają się o płatność, nie będą mogli otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i płatności związanych z produkcją.

Niemniej jednak rolnicy ubiegający się o ww. płatność nadal będą uprawnieni do uzyskania:

 • Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego 
 • i wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

Uzupełniająca Płatność Podstawowa ze zwiększoną pulą środków

Od 2023 r. pula środków na realizację Uzupełniającej Płatności Podstawowej (UPP) zostanie zwiększona do maksymalnego poziomu dopuszczonego przepisami UE – w 2023 r. pula środków zwiększy się o ok. 70 mln EUR, ogółem w latach 2023-2027 zwiększenie to wyniesie ok. 190,4 mln EUR.

Rolnictwo ekologiczne 

W przepisach krajowych wprowadza się zmiany w zakresie Pakietu. 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych oraz Pakietu 8. Trwałe użytki zielone.

Dotychczas płatność przysługiwała do powierzchni gruntów, dla której zachowana była obsada zwierząt wynosząca co najmniej 0,5 DJP/ha, obecnie będzie to 0,3 DJP/ha. Rolnikom, którzy wnioskowali o te pakiety zostanie naliczona płatność na podstawie obniżonego poziomu 0,3 DJP.

Dodatkowo, w terminie od 1 do 31 sierpnia br. mogą zawnioskować również rolnicy, którzy dotychczas nie ubiegali się o te pakiety.

Jak ubiegać  się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw realizowanej w ramach płatności bezpośrednich?

Warunkiem skorzystania z tej płatności jest złożenie skanu wypełnionego oświadczeniaŻądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw” do 31 sierpnia br. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych w aplikacji eWniosekPlus.

W aplikacji eWniosekPlus, skan oświadczenia Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw musi być dołączony do zmiany do wniosku, który został wysłany w terminie składania wniosków obowiązującym dla kampanii 2023 r. (ARiMR przypomina, że wnioski można było składać w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.).

Jeśli rolnik złożył już wniosek o przyznanie płatności w terminie od 15 do 25 lipca 2023 r. to musi:

 1. zalogować się do aplikacji eWniosekPlus (przez Platformę Usług Elektronicznych)
 2. wejść w zakładkę Moje sprawy
 3. następnie w Płatności obszarowe
 4.  wybrać wniosek o przyznanie płatności 2023
 5. następnie na pojawiającym się komunikacie należy wybrać „Kontynuuj”.
 6. wyświetli się Kreator wniosku o płatności 2023 (wniosek ten zawiera wszystkie dane z ostatniego wysłanego wniosku o przyznanie płatności za rok 2023).
 7. Należy wybrać sekcję „Załączniki”
 8. po rozwinięciu sekcji należy wybrać „Dodaj załącznik"
 9. Z rozwijalnej listy należy wyszukać i wybrać pozycję Z0296 (Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw)
 10. Kliknięcie w powyższy typ załącznika uruchomi pomoc kontekstową zgodnie z poniższym zrzutem. Zamknięcie
  komunikatu następuje poprzez przycisk OK.
 11. Należy wybrać przycisk „Prześlij plik załącznika” i wskazać zapisany na stacji roboczej skan/zdjęcie podpisanego
  przez rolnika skanu żądania.
 12. Na liście załączników wyświetli się informacja o dołączonym żądaniu. Należy zaznaczyć pole „Czy załącznik zawiera
  wymagane elementy/podpisy”
 13. Następnie należy przejść do zakładki „Podsumowanie”. Na dole ekranu potwierdzić poprawność danych i wysłać wniosek.

W zakładce „Wysłane” widoczny będzie wysłany wniosek, dla którego możliwy jest wydruk oraz pobranie potwierdzenia przyjęcia wniosku.