We wrześniu tego roku planowane są nabory wniosków na:

- „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

- „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”

- „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

 

W październiku rolnicy będą mogli skorzystać z naborów na:

- „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

- „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”.

 

W I kwartale 2018 roku natomiast planowane są nabory na:

-  „Modernizację gospodarstw rolnych” – obszar d (maszyny)

- „Premie dla młodych rolników”

-  „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF)

- „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Wszystkie planowane nabory w załączonym harmonogramie.

Więcej o realizacji PROW: PROW 2014-2020 w połowie, limit wykorzystany w 12,44 proc.