Mity łatwe do obalenia – bo kto uwierzy, nawet jeśli wrzawa jest duża, że to zmiany personalne w ARiMR są powodem obecnych trudności z wypłatą dopłat bezpośrednich? I że wypłacono tylko część płatności - te przygotowane przez poprzednią ekipę? Albo że potrzebne zmiany w systemie informatycznym były tylko niewielkie?

Wiceminister Ryszard Zarudzki łatwo więc przekonał dziennikarzy, że rolnictwo może działać nawet bez ministra rolnictwa, a biura powiatowe ARiMR bez kierowników. Wszyscy pracownicy agencji mają potrzebne im kwalifikacje i uprawnienia – zapewniał. Obecny problem z wypłatą należności to wynik zaniedbań poprzedniej ekipy – potwierdzają je nawet pisma wymieniane jeszcze w sierpniu między ARiMR a MRiRW, stwierdzające zaniedbania i opóźnienia i dopingujące do przyspieszenia prac.

A jakie nowe fakty istotne dla rolników? Otóż ministerstwo przekazało takie informacje dotyczące najbliższych płatności:

„Wypłaty rozpoczęły się terminowo i są realizowane zgodnie z nowym harmonogramem:

•             od 1 grudnia 2015 r. – wypłata płatności bezpośrednich w pełnej wysokości w ramach tzw. I-szego modułu systemu informatycznego ARiMR, obejmującego: jednolitą płatność obszarową, płatność dodatkową, płatność za zazielenianie, płatność do krów, płatność do bydła i płatność do kóz. Płatności wypłacane są dla rolników, którzy:

1) nie są objęci dyscypliną finansową, a więc otrzymują płatności w kwocie do 2 tys. euro (8 489,60 zł),

2) nie są objęci kontrolą na miejscu, oraz

3) nie mają pomniejszonych płatności (np. z tytułu złożenia wniosku po terminie, złożenia zmian do wniosków, przedeklarowania powierzchni).

•             od 26.01.2016 r. są dodatkowo realizowane płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich, dla rolników, którzy posiadają gospodarstwa  do 15 ha gruntów ornych i spełniają wymogi dywersyfikacji upraw, a we wnioskach nie zostały stwierdzone błędy (nieprawidłowości). Płatności są też realizowane dla gospodarstw o powierzchni ponad 15 ha gruntów ornych, jeżeli rolnicy są zwolnieni z obowiązku realizacji praktyki dywersyfikacji upraw i utrzymania obszarów proekologicznych. Wdrożona również została funkcjonalność umożliwiająca naliczanie dyscypliny finansowej.

W celu przyspieszenia realizacji płatności w dniu 5 lutego 2016 r. nowe kierownictwo ARiMR zawarło kolejny aneks do umowy z wykonawcą systemu informatycznego Agencji, zgodnie z którym wdrażanie poszczególnych modułów w tym systemie jest realizowane  w następujących terminach:

•             8 lutego br. – wdrożenie funkcjonalności umożliwiającej naliczanie płatności dla następujących schematów pomocowych: płatność do buraków cukrowych, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność dla młodych rolników, płatność do tytoniu, płatność do chmielu, płatność do lnu, płatność do pomidorów.

•             15 lutego br. – wdrożenie funkcjonalności manualnej kontroli administracyjnej z wyłączeniem wniosków podlegających sankcjonowaniu (z tytułu przedeklarowania powierzchni, złożenia wniosku po terminie) oraz z wyłączeniem płatności do owiec oraz płatności do konopi włóknistych.

Ponadto planowane jest wdrożenie następnych modułów w terminach:

•             22 lutego br. – wdrożenie w pełnym zakresie kontroli administracyjnej spraw obszarowych oraz  naliczania płatności obszarowych.

•             11 kwietnia br. – wdrożenie funkcjonalności umożliwiającej kontrolę administracyjną oraz naliczanie płatności dla rolników podlegających kontroli na miejscu, u których stwierdzono nieprawidłowości oraz rolników podlegających obowiązkowi utrzymania obszarów proekologicznych.”

Zmiany kadrowe w ARiMR dotyczyły kilku procent zatrudnionych i spowodowane były m.in. brakiem przygotowania agencji do realizacji nowego systemu płatności bezpośrednich w kampanii 2015 roku – zapewniono i zapowiedziano, że „MRiRW niezwłocznie przedstawi raport z funkcjonowania ARiMR za rządów poprzedniej koalicji PO-PSL”.