Oto podane w nich stawki dopłat bezpośrednich (w nawiasie, dla porównania, ubiegłoroczne stawki):

- jednolita płatność obszarowa (JPO) – 461,55 zł/ha (462,05 zł/ha)

- płatność za zazielenienie – 309,77 zł/ha(310,10 zł/ha)

- płatność dodatkowa (redystrybucyjna) – 177,02 zł/ha(172,79 zł/ha)

- płatność dla młodych rolników – 214,82 zł/ha (231,97 zł/ha)

- płatności związane z produkcją, w tym:

 płatność do bydła – 291,03 zł/szt.(256,20 zł/szt.)

 płatność do krów –371,46 zł/szt. (322,62 zł/szt.)

 płatność do owiec – 101,85 zł/szt. (111,95 zł/szt.)

 płatność do kóz – 60,08  zł/szt. (68,25 zł/szt.)

 płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych – (430,49 zł/ha)

– płatność do strączkowych na ziarno (<=75 ha) - 606,52 zł/ha

- płatność do strączkowych na ziarno (>75 ha) - 303,26 zł/ha 

- płatność do pastewnych - 386,46  zł/ha

 płatność do powierzchni uprawy chmielu – 2 198,06 zł/ha (2 317,00 zł/ha)

 płatność do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych – 1 163,02 zł/ha (1 287,75 zł/ha)

 płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych – 1 563,46 zł/ha (1 952,25 zł/ha)

 płatność do powierzchni uprawy pomidorów – 1 654,30 zł/ha (3 074,09 zł/ha)

 płatność do truskawek - 1 118,75 zł/ha

(do powierzchni upraw owoców miękkich – 904,78 zł/ha)

 płatność do powierzchni uprawy lnu – 374,86 zł/ha (289,94 zł/ha)

 płatność do powierzchni uprawy konopi włóknistych – 303,06 zł/ha (547,59 zł/ha)

Przejściowe wsparcie krajowe (płatność niezwiązana do tytoniu), finansowane z budżetu państwa:

o płatność niezwiązana do tytoniu (odmiany typu Virginia) – 3,82 zł/kg (4,12 zł/kg),

o płatność niezwiązana do tytoniu (pozostałe grupy odmian) – 2,68 zł/kg (2,89 zł/kg).

Do wyliczenia dopłat przyjęto kurs z dnia dzisiejszego, tj. 4,3042 zł.

Więcej: Euro do dopłat bezpośrednich po 4.3042, tańsze niż rok temu